דף הביתסיפורים מהשטחבעקבות פעילות הקרן: מסגרת מושגית חדשה בישראל
דף הביתסיפורים מהשטחבעקבות פעילות הקרן: מסגרת מושגית חדשה בישראל

בעקבות פעילות הקרן: מסגרת מושגית חדשה בישראל

Through patient engagement with leading legislators, the Coalition for Education from Birth – formed in 2015 – has contributed to several major policy gains: in July 2017, Israel’s Knesset passed the Council for Early Childhood Law, creating a new body that aims to take overall responsibility for government services for young children; in 2018, Israel passed a new law giving the state responsibility for supervising providers of childcare to children up to age 3; and in 2021, responsibility for childcare passed to the Ministry of Education, enabling greater continuity of care.

הקואליציה לחינוך מלידה תרמה לשינויי מדיניות חשובים מאז שנוסדה ב-2015, באמצעות פעילות סבלנית מול המחוקקים בישראל: ביולי 2017 הועבר חוק בכנסת להקמת המועצה לגיל הרך, שבעקבותיו הוקם גוף חדש שייטול אחריות מלאה על השירותים הממשלתיים לילדים צעירים; בשנת 2018 עבר חוק חדש שמטיל על המדינה את האחריות לפיקוח על מעונות לילדים עד גיל 3; ובשנת 2021 עברה האחריות הזו למשרד החינוך, מה שמאפשר המשכיות טובה יותר של הטיפול בילדים.

הקואליציה לחינוך מלידה מאחדת מגזרים שונים בחברה הישראלית

הקואליציה הוקמה בשיתוף עם ארגון אנו – עושים שינוי בתמיכתה של קרן ברנרד ון ליר, כדי לקדם מדיניות לאומית שמרחיבה את הגישה לחינוך איכותי ובר השגה לילדים בגיל הרך עבור יותר מחצי מיליון ילדים בישראל מגיל לידה ועד 3. הקואליציה לחינוך מלידה – המועצה הראשונה שפועלת למען ילדים בגיל הרך בישראל – כינסה יחד חברים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, ובהם המגזר הדתי, הערבי והחרדי, לעבודה משותפת בפלטפורמה אחת.

10

הפגנה גדולה ביוזמת הקואליציה בצומת מרכזי בתל אביב.

הקואליציה מוכרת כעת בקרב מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות כארגון שאליו יש לפנות בענייני הגיל הרך. חברי הקואליציה נפגשו עם עשרות חברי כנסת, והשתתפו ביותר מ-20 פגישות בכנסת ובמגוון ועדות ממשלתיות. הקואליציה הצליחה להכניס לשיח הציבורי את המודעות לגיל הרך עם יותר מ-60 אייטמים באמצעי התקשורת, והניעה אלפי הורים לחתום על עצומות, להצטרף להפגנות וליצור קשר עם נציגי הציבור שלהם. בשנת 2020 בחן מכון RAND באירופה את עבודתה של הקואליציה ופרסם חקר מקרה מעמיק.

התקדמות בתחום המדיניות

הקואליציה עבדה עם המועצה לגיל הרך על הגדרת מסגרת עבודה חדשה שתסדיר את השירותים שניתנים לילדים עד גיל 3. בעבר לא הייתה רגולציה שתסדיר את הדרישות מספקים של שירותי חינוך בגיל הרך. פעילותה של הקואליציה תרמה גם להחלטה שהתקבלה במשרד הרווחה להעלות את שכרן של העובדות והמבשלות במעונות, ולשפר את מצב המבנים ב-216 מרכזים לטיפול בילדים.

11

תמונה: באדיבות אילן ספירא

בשנת 2021 העבירה ממשלת ישראל את האחריות על המעונות לגיל הרך ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אל משרד החינוך. משרד החינוך כבר מטפל בחינוך לילדים בני 3 עד 6, ולכן קבלת האחריות לטיפול בגיל לידה עד 3 מבטיחה המשכיות טיפולית טובה יותר.

לדברי יפעת שאשא-ביטון, שרת החינוך:

“המעבר של החינוך לגיל הרך לאחריותו של משרד החינוך הוא צעד היסטורי גדול, חשוב ומשמעותי. הוא מאפשר למערכת החינוך ליצור המשכיות חינוכית ומערכתית מגיל לידה עד גיל 18, ולהתאים לצורכי הילד בכל שלבי החינוך, הגדילה וההתפתחות”.

 

 

מדינות