מסגרת משפטית חדשה בישראל בזכות תמיכה וקידום

ביולי 2017 עבר בכנסת חוק המועצה לגיל הרך, וכך נוסד גוף חדש שמטרתו לפרוש חסות על כלל השירותים הממשלתיים לגיל הרך, למן תקופת ההיריון ועד בית הספר היסודי. זוהי אבן דרך, בסוף תהליך ארוך שבו פעלו חברי הקואליציה לחינוך מלידה עם מחוקקים מובילים.

הקואליציה מאחדת מגזרים שונים בחברה הישראלית

Advocacy leads to new legal framework in Israel - Bernard van Leer Foundation

הקואליציה לחינוך מלידה הוקמה בשיתוף פעולה עם ארגון “אנו – יוצרים שינוי” ובתמיכתה של הקרן, לקידום מדיניות לאומית שתפעל להבטחת טיפול איכותי ובר־השגה לחצי מיליון הילדים בגיל 0–3 בישראל. זוהי הקואליציה הראשונה בישראל המטפלת בנושא הגיל הרך, והיא מקבצת יחד אנשים מכל חלקי החברה הישראלית – חילונים ודתיים, ערבים וחרדים – לעבודה משותפת בפלטפורמה אחת.

בקרב מקבלי ההחלטות ובחוגי קובעי המדיניות, הקואליציה נחשבת כיום סמכות בתחום הגיל הרך. אנשיה נפגשו עם עשרות חברי כנסת, השתתפו ביותר מעשרים דיונים בכנסת ובכמה ועדות ממשלתיות. היא העלתה את המודעות לנושא הגיל הרך בשיח הציבורי, עם למעלה משישים דיווחים בתקשורת המרכזית, ועוררה אלפי הורים לחתום על עצומות, להשתתף בהפגנות ולפנות לנציגי ציבור.

סדרת צעדים במדיניות הנוגעת לגיל הרך

המועצה החדשה, בראשות שר החינוך ובהשתתפות שר הרווחה, שר הבריאות ושר האוצר, תתאפיין בתפיסה הוליסטית של הגיל הרך בישראל ותקבע סדרי עדיפויות להשקעה על יסוד שיקולים רחבים ומקיפים.

בין יתר הצעדים שעשתה הקואליציה, פעילותה תרמה להחלטת ​​משרד הרווחה להעלות את משכורות העובדים בתחום הטיפול בילדים ואת משכורתם של טבחים, ולאשר את הקמתם של 216 מעונות יום חדשים בשנתיים הקרובות. הקואליציה פועלת כיום עם המועצה כדי להגדיר מסגרות חדשות להסדרת שירותים לילדים עד גיל שלוש.