Convenings bring new ideas on Urban95 and Parents+ - Bernard van Leer Foundation
דף הביתסיפורים מהשטחכנסים מולידים רעיונות חדשים עבור אורבן95 והורים+
דף הביתסיפורים מהשטחכנסים מולידים רעיונות חדשים עבור אורבן95 והורים+

כנסים מולידים רעיונות חדשים עבור אורבן95 והורים+

בשנת 2017 קיימנו שני כנסים בנושא תחומי ההשקעה שלנו בתוכניות אורבן95 והורים+. הפגשנו מגוון בעלי עניין מתחום הגיל הרך ומתחומים משיקים, לשם יצירת קשרים חדשים והעלאת רעיונות  מעשיים לגיבוש “ערכת עבודה” ראשונית שבעזרתה נוכל כולנו לשלב את הידע שצברנו עד כה. כנס אורבן95 התקיים בחודש מאי וכנס הורים+ התקיים בחודש דצמבר.

Convenings bring new ideas on Urban95 and Parents+ - Bernard van Leer Foundation

בשנת 2017 קיימנו שני כנסים בנושא תחומי ההשקעה שלנו בתוכניות אורבן95 והורים+. הפגשנו מגוון בעלי עניין מתחום הגיל הרך ומתחומים משיקים, לשם יצירת קשרים חדשים והעלאת רעיונות  מעשיים לגיבוש “ערכת עבודה” ראשונית שבעזרתה נוכל כולנו לשלב את הידע שצברנו עד כה. כנס אורבן95 התקיים בחודש מאי וכנס הורים+ התקיים בחודש דצמבר.

convening1
תחנות אוטובוס, מגרשי משחקים וסיורים רגליים

משתתפי כנס אורבן95 הגיעו אליו מכל רחבי העולם. היו בהם אדריכלים, מתכנני ערים, מומחים בייעול השימוש של ערים במידע לשם שיפור המדיניות החברתית שלהן ומומחים במיתוג וסיפורי מותג. בין הרעיונות שהועלו בכנס: הפיכת תחנות אוטובוס למרחב שאפשר לשחק בו; הפיכת גני השעשועים למקום שהורים ירצו לבלות בו זמן רב יותר, למשל בעזרת דוכני קפה ופינות ישיבה נוחות; יצירת משרה בעירייה שתכליתה לייצג את האינטרסים של ילדים בכל מחלקות העירייה. רעיון זה נבחן כיום בטירנה בירת אלבניה.

לאחר הכנס ערכנו כמה שינויים בתוכנית אורבן95: אנו ממזגים ביתר שׂאת את מסורת הפעילויות שלנו בנושא התפתחות הילד בגיל הרך, המתמקדות בהורות, עם תחומי הפעילות החדשים שלנו בנושאי ניידות, מידע ומרחב ציבורי, ומגבירים את מעורבותן הפעילה של קהילות העיצוב והתכנון באמצעות אירועים כגון סיור רגלי במרחבים ציבוריים ידידותיים לילדים בלונדון בהשתתפות בעלי תפקידים בעיריות מרחבי העולם.

workshop2_blog
תכנון ויישום של חבילת תוכניות להדרכת הורים

כאשר מומחים משבע־עשרה מדינות התאספו באמסטרדם כדי לבחון ולהגדיר את הדרכים הטובות ביותר להדרכת הורים בנושא התפתחות הילד, סקרנו יחד תוכניות שנרשמה בהן התקדמות ותוכניות שלא עלו יפה, וחיפשנו מאפיינים משותפים באלה ובאלה; זיהינו דרכי פעולה יעילות להתגברות על קשיים שכיחים; בחנו כיצד למתג התערבות הורית; ודנו בשאלה כיצד מוטב להשתמש בתקשורת, בטכנולוגיה ובעקרונות של כלכלה התנהגותית כדי לשפר את יחס העלות-תועלת של התוכניות.

convening2

אחת מגולות הכותרת של המפגש הייתה ריאיון עם לינדה ליידֶקֶר, חברת צוות “1000 הימים הראשונים” בתוכנית “משקל בריא” באמסטרדם, תוכנית הנתמכת על ידי קרן ברנרד ון ליר. שלושה ימי דיונים הסתכמו בלמעלה משבעים רעיונות חדשים לבחינה ועיון; בהסכמה נרחבת באשר לסוג ההדרכה הנחוצה כדי לסייע לשותפים בתוכנית לתכנן וליישם חבילת תוכניות להדרכת הורים; וכן בבקשה מטעם המשתתפים לקיים תהליך למידה קבוע ויציב יותר בכל המדינות.

מדינות