ישראל

אנו פועלים בישראל מאז תחילת שנות השבעים, בעיקר בקרב מגזרים שמעמדם הסוציו־אקונומי נמוך במיוחד – ערבים, חרדים ואתיופים. האסטרטגיה שלנו כיום מתמקדת בשיפור ההזדמנויות לילדים ולמשפחות, בהיקף נרחב, באמצעות שיתופי פעולה עם הממשלה, עם ארגונים חברתיים, עם האקדמיה ועם המגזר העסקי.

בישראל השיעור הגבוה ביותר של ילדים מתחת לגיל שלוש, והיא אחת המדינות בעלות צפיפות האוכלוסין הגבוהה ביותר בקרב מדינות ה-OECD. על כן ראשי עיריות ומטפלים מגלים עניין רב בתוכניתנו אורבן95. יצרנו שותפות עם עיריית תל אביב-יפו, קרן תל אביב וקרן הפילנתרופיה של בלומברג, ויחד אנו מתנסים בחידושים במרחב הציבורי, בתחבורה, בהורות, בעיבוד נתונים ובטיפול

את פעילותנו זו מחזקת השותפות עם הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית, שותפות שתכליתה פיתוח יכולות, כלים וידע לתכנון עבור ילדים בערים שונות, בפרישׂה ארצית, באמצעות מיזם “עיר לעיר”, המונה תשע ערים; פתיחת תוכנית לתואר שני בארבע אוניברסיטאות; ניסוח והפצה של ניירות עמדה בנושא האופנים השונים שבהם ילדי הגיל הרך יכולים “לשחק, ללמוד ולחיות” בערים.

תוכניתנו הורים+ משלבת הדרכת הורים בגנים בשיתוף עם משרד החינוך ועם המרכז לחדשנות בחינוך של האוניברסיטה העברית, באמצעות הכשרת גננות לתקשורת יעילה עם הורים. שותפות נוספת, עם ארגון הג’וינט, פועלת להגברת מעורבותם של הורים ולשיפור איכות גני הילדים במגזר הערבי באמצעות פיילוט באחת־עשרה רשויות ערביות, ובכללן יישובים בדואיים.

ארגון “אנו” שותפנו מרכז את הקואליציה לחינוך מלידה, הרותמת מגזרים שונים בחברה הישראלית לעבודה משותפת שתכליתה להגביר את התמיכה הציבורית בהשקעה בילדים בגיל 0–3, בדגש על הנגשת טיפול איכותי ובר־השגה ותמיכה בהורים. כמו כן אנו תומכים במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, בפיתוח מחקר מדיניות בנושא השפעת מתח נפשי ועוני על התפתחות ילדים בגיל הרך בישראל.