ישראל

הקרן פועלת בישראל כ-40 שנים ותומכת ביוזמות ותכניות הפועלות לקידום ילדים צעירים באוכלוסיות מגוונות בכל חלקי הארץ. כחלק מהאסטרטגיה העולמית של הקרן, כיום הפעילות בישראל מתמקדת בשותפויות אסטרטגיות הבונות את היסודות להשפעה בקנה מידה רחב.

שותפויות

תכניות +Parents בישראל פועלות לרתימת ההורים להעמקת הידע בתחומי התפתחות הילד ופיתוח כישורי הורות באמצעות מסגרות חינוכיות, מקום העבודה ופלטפורמות דיגיטליות. תכנית ‘איכות החינוך’, שותפות אסטרטגית עם משרד החינוך וג’וינט אשלים, הינה תכנית לשיפור מערכת גני הילדים בחברה הערבית והנגשת ידע להורים ע”י הצוות החינוכי.

שותפות Urban95 תל אביב – יפו פועלת ליישום פרקטיקות חדשניות, ובמסגרתה ילדים צעירים ומשפחותיהם יהיו אחד ממוקדי העשייה האסטרטגים של העירייה בשנים הקרובות. ציר הידע של Urban95 בישראל מובל ע”י הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית, המפתחת רשת ידע בתחום התכנון העירוני לילדים ומשפחותיהם.

בשותפות עם ארגון ‘אנו‘ ייסדנו את ‘הקואליציה לחינוך מלידה‘, הקואליציה האזרחית הראשונה בישראל למען ילדים בגילאי לידה עד 3. הקואליציה מקבצת בעלי עניין ממגזרים שונים ופועלת להעלאת נושא החינוך לגיל הרך לסדר היום הציבורי ולהרחבה והסדרה של מסגרות חינוכיות איכותיות וברות השגה לגיל הרך.

סרטון בנושא התפתחות המח אצל ילדים צעירים, מתוך הסרט “ראשית החיים“.