הולנד

כשמרכזה בהולנד, לקרן ברנרד ון ליר היסטוריה ארוכה של עבודה במדינה בנושא שיטות חינוך לגיל הרך, נגישות לחינוך בגיל הרך ומניעת התעללות בילדים. מאז שאימצנו את האסטרטגיה החדשה שלנו בשנת 2015, עבר המוקד של עבודתנו מטיפול והתערבויות תגובתיות עבור ילדים בגיל הרך לפעילות מניעתית יותר (מההריון עד גיל שלוש). אנו סבורים שדווקא בתקופה חיונית זו עשויה להיות להתערבויות ותכניות ההשפעה הגדולה ביותר על בריאותם ואושרם של ילדים. כדי להשיג את מטרותינו, אנו עובדים יחד עם ארגוני החברה האזרחית, ממשלות ברמה המקומית והלאומית, והמגזר הפרטי.

תכניתנו +Parents תומכת במספר יוזמות שהוכיחו את יעילותן בהשפעה על הורים והדרכתם, ושניתן להגדילן לקנה מידה רחב. ברוטרדם, למשל, אנו תומכים באסטרטגיית הגדלת קנה המידה של התכנית “אמהות רוטרדם“, יוזמה של עיריית רוטרדם, Bureau Frontlijn וקרן Verre Bergen. בתכנית זו פועלים יחדיו אנשי מקצוע מתחומי הרפואה והחברה כדי להעצים את העצמאות הכלכלית והחברתית של 400 אמהות מרובות בעיות ואת התפתחותם הבריאה של ילדיהן הרכים. באמסטרדם אנו עובדים בקשר הדוק עם העירייה כדי להגדיל לקנה מידה רחב ולפתח הלאה את אסטרטגיית “מאה הימים הראשונים” של יוזמת “המשקל התקין” של אמסטרדם, ואנחנו שוקלים להרחיב יוזמה זו לקנה מידה רחב מחוץ לאמסטרדם. בשנת 2017 אנו שואפים להשיק יוזמה חדשה המתמקדת בשיפור איכות התמיכה בהורים שהם פליטים ולהם ילדים בגיל הרך.

תכניתנו Urban95 מסתכלת על התמיכה במשפחות צעירות מנקודת המבט של תכנון ערים, בדגש לא רק על בטיחות אלא גם – לדוגמה – על השאלה כיצד יכול עיצוב המרחב העירוני לתרום לפיתוח רשתות חברתיות בלתי פורמליות. יחד עם אוניברסיטת איינדהובן (Eindhoven) לטכנולוגיה, תכננו קורס לבוגרים על תכנון ערים והתפתחות ילדים בגיל הרך.

ולבסוף, בתוך תכניתנו Building Blocks, אנו מסבירים למה השקעה במאה הימים הראשונים בחיי ילדים כה חשובה עבור הולנד. המטרה הסופית היא להבטיח השקעה לאומית גדולה יותר ומנהיגות גדולה יותר של עיריות, לאור אחריותן הגוברת ובכלל זה למניעה. דוגמה אחת היא עבודתנו עם WomenINC, קרן רטגרס (Rutgers) והקתרדה לאבהות באוניברסיטת אמסטרדם בנושא חופשה מורחבת מהעבודה בתשלום עבור אבות והגברת מעורבותם בחיי ילדיהם.