טיפול בפליטים

המתח הנפשי הכרוך בפליטוּת מארץ האם ובחיים בתור פליט בארץ זרה עשוי להשפיע לטווח ארוך על התפתחותם של ילדים בגיל הרך – לא רק בשל החשיפה לאלימות, אלא גם בשל אי־הוודאות בחיים במחנה פליטים או בארץ חדשה. ניסיון העבר מלמד שהורים ומטפלים יכולים למתן את ההשפעות השליליות הללו ולהגביר את החוסן הפנימי של הילדים – אולם לרוב המבוגרים עצמם זקוקים לתמיכה. השקנו את היוזמה שלנו למען פליטים בשנת 2016, כדי לבחון כיצד ניתן ליישם את הפעילות שלנו במסגרת הורים+ – שילוב הדרכת הורים בשירותים קיימים – עם אוכלוסיות פליטים, בתחילה בדגש על ירדן, לבנון והולנד.

צילום: IRC / קייטלין וילטון

בין שותפינו הראשונים היו Plan International Jordan, עם פיילוט בהדרכת הורים במחנה הפליטים אזרק ובמרכזי הבריאות לאם ולילד בקהילה המארחת, וארגוןWar Child Holland , שעימו בחנו תוכנית חדשה לבריאות הנפש עבור הורים בלבנון. תמכנו בארגון Sesame Workshop וב-IRC בשותפות חדשה לצורך פיתוח תכני מולטימדיה חינוכיים לילדי פליטים, ואנו פועלים כעת להרחבת מיזם ביקורי הבית של IRC ושילובו בשירותי הבריאות, ההגנה והחינוך הקיימים. בסוף שנת 2017 זכו Sesame Workshop ו-IRC במענק בסך 100 מיליון דולר מקרן מקארתור, לשם הרחבת ביקורי הבית, הקמת מרכזי טיפול בילדים והפצת תכנים חינוכיים ברחבי סוריה, עיראק, ירדן ולבנון, לטובת 9.4 מיליון ילדים בחמש השנים הבאות.

צילום: Sesame Workshop / ראיין הפרנן

כמו כן סייענו להקים את Moving Minds Alliance, קואליציה שמטרתה להרחיב את פרישׂתם של שירותים לגיל הרך למשפחות באזורי משבר, לשפר את השירותים הללו ולגייס עבורם מימון. הקואליציה פועלת לחיזוק היכולות של גופים המספקים שירותים לגיל הרך בעיתות משבר, לתיאום ביניהם ולקידום למידה הדדית. היא פועלת להגברת המודעות של תורמים וקובעי מדיניות לפליטים צעירים, ומקדמת התייחסות לילדי פליטים במדיניות, בפעולות הומניטריות ובצעדים לשילוב פליטים בחברה. בקואליציה חברות הקרנות Open Society Foundations, ELMA Philanthropies, Comic Relief, קרן ויטול וקרן ג’ייקובס.