כנס בישראל מדגיש את הצורך בתמיכה בהורים

פורסם 6 בדצמבר 2017

נציגת קרן ברנרד ון ליר בישראל, דניאלה בן-עטר, נשאה דברים בשבוע שעבר בכנס המדיניות השנתי של מרכז טאוב לשנת 2017 על שם הרברט מ. זינגר על אי-שוויון בחינוך. מרכז טאוב הוא מכון מחקר מדיניות מוביל בישראל. הכנס זכה לכיסוי נרחב בתקשורת ויש לצפות שיעורר דיון ציבורי ושולחנות עגולים לגיבוש מדיניות. ההרצאה המרכזית של הסופר חתן פרס נובל ג’יימס הקמן (בתמונה עם דניאלה) תרמה רבות להעלאת סוגיית הגיל הרך לסדר היום של מעצבי המדיניות בארץ.

פרפ’ הקמן הדגיש את הצורך להתחיל להתייחס לאי-שוויון בחינוך עוד לפני חינוך טרום-חובה, בתקופת ההריון. הוא הדגיש את חשיבות ההורות ואת התשואה הגבוהה על השקעה בהתערבויות התומכות בהורים. הוא אף הדגיש כי על קובעי מדיניות להתמקד לא רק בפיתוח מנת המשכל של הילד, אלא גם בכישוריהם ויכולותיהם הרכות, הנוטים להתפתח בגיל צעיר מאוד, בדרך כלל במסגרת המשפחה.

אחריו הדגישה דניאלה את הצורך להסתכל על הגיל הרך בישראל מנקודת מבט אחרת, המרחיבה את הדגש ממסגרות טיפול בילדים למשפחה ולקהילה. המלצות המדיניות כוללות את הגדלת השקעת הממשלה בתמיכה בהורים, ביחד עם מסגרות טיפול בילדים ובריאות; חיפוש דרכים להגיע אל הורים באמצעות פלטפורמות שירות קיימות, כגון תחנות טיפת חלב, שלהן הפוטנציאל להגיע להורים דווקא משכבות סוציואקונומיות נמוכות; ושיפור התיאום ברמה העירונית במדיניות ותכניות עבור ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם. ניתן לצפות בהרצאתה של דניאלה כאן.

הקרן תומכת בסקירת ספרות של מרכז טאוב שתבדוק את השאלה איך מצוקה כספית ועוני בגיל הרך משפיעים על התפתחות קוגניטיבית והישגים חינוכיים עתידיים, והקשר לרמות המתח וסוגי הגירוי החושי שאליהם נחשפים ילדים בשנותיהם הראשונות. המטרה היא לפתח פתרונות מדיניות חדשים שעשויה להיות להם השפעה משמעותית על אותם 30 אחוזים מהילדים בישראל החיים בעוני.