Israel’s lawmakers take responsibility for supervising childcare providers - Bernard van Leer Foundation
דף הביתסיפורים מהשטחמדינת ישראל תתחיל לפקח על מעונות יום לגיל הרך
דף הביתסיפורים מהשטחמדינת ישראל תתחיל לפקח על מעונות יום לגיל הרך

מדינת ישראל תתחיל לפקח על מעונות יום לגיל הרך

מאורע היסטורי נרשם לאחרונה, כאשר הקואליציה לחינוך מלידה – בתמיכתה של קרן ברנרד ון ליר – הצליחה להפעיל מספיק לחץ על הכנסת ולהעביר חוק שיסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על מעונות יום לילדים מגיל לידה ועד גיל 3.

Israel’s lawmakers take responsibility for supervising childcare providers - Bernard van Leer Foundation

מאורע היסטורי נרשם לאחרונה, כאשר הקואליציה לחינוך מלידה – בתמיכתה של קרן ברנרד ון ליר – הצליחה להפעיל מספיק לחץ על הכנסת ולהעביר חוק שיסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על מעונות יום לילדים מגיל לידה ועד גיל 3.

New law israel 2

החל מספטמבר 2019, כל מעון יום שבו שוהים שבעה ילדים לפחות יצטרך לעמוד בתנאים חמורים של העסקת עובדים, ביקורת מבנים ועוד. ח”כ יפעת שאשא ביטון, יו”ר הוועדה לזכויות הילד שהובילה את המהלך בכנסת, אמרה:

“הגיע הרגע המיוחל שבו עבר החוק לפיקוח על מעונות יום לפעוטות; חוק שיסדיר את כל המסגרות החינוכיות בנוגע לבטיחות האישית של הילדים, הכשרת הצוות והסביבה הפיזית שבה הם נמצאים. יש עוד דרך ארוכה לפנינו, אך אנחנו בטוחים שיחד נוכל לעשות שינוי אמיתי למען בטיחותם ורווחתם של פעוטות בישראל.”

נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעידים על כך שיותר מ-80% מההורים חוזרים לעבודה לאחר הולדת הילד. עד עכשיו, ספקים של מסגרות חינוך לגיל הרך (3-0) לא היו צריכים לעמוד בדרישות רגולטוריות. כל אחד בישראל יכול היה לפתוח מעון או גן פרטי – אפילו פושעים מורשעים ועברייני מין. למרות המחיר הגבוה שנגבה מההורים, לעיתים קרובות הצוות במסגרות החינוכיות אינו מוכשר היטב לתפקידו ומקבל משכורת מינימום.

הצעת החוק עמדה על שולחן הכנסת במשך 15 שנה, ועברה לבסוף בקריאה שנייה ושלישית לאחר שלוש שנים שבהן עבדה הקואליציה על קידומה, חשיפתה לקהל והעלאת המודעות הציבורית. אישור החוק מוכיח כי פעילות משותפת וממוקדת של פעילים בחברה האזרחית יכולה לעצב את המדיניות הנוגעת לגיל הרך.

280 מיליון שקל הוקצו למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ליישום והטמעת החוק – בעיקר לצורכי פיקוח ואכיפה. הקואליציה תפקח מקרוב על יישום החוק.

הקואליציה לחינוך מלידה נוסדה באמצעות שיתוף פעולה בין אנו – עושים שינוי ובין קרן ברנרד ון ליר בדצמבר 2015. היא מאגדת עשרות גורמים המעורבים בחינוך לגיל הרך ובהם אנשי מקצוע, אנשי סגל אקדמי, אנשי צוות (מדריכות חינוכיות, מנהלות מעון ומטפלות) וארגונים כגון המועצה לשלום הילד והעמותה למען הגיל הרך.

Investment Area
מדינות