ארגון ISSA מפרסם מחקר חדש על השימוש במרחבים עירוניים לתמיכה בהורים

פורסם 29 באוגוסט 2018

הארגון הבינלאומי “צעד אחר צעד” (International Step by Step Association – ISSA) פרסם לאחרונה דו”ח חדש בשם “מחקר בינלאומי השוואתי על השימוש במרחבים עירוניים לתמיכה בהורים”, שהוזמן ומומן על ידי קרן ברנרד ון ליר כדי לעדכן את יוזמת Urban95 בתל אביב-יפו. הדו”ח עוסק בפערי הידע של ימינו הנוגעים לאופן שבו הסביבה העירונית משפיעה על ילדים, ומה יש לעשות כדי לשפר אותה.

המחקר ממפה את השירותים החברתיים שיש להם פוטנציאל לשפר את איכות החיים לילדים מגיל לידה ועד גיל ארבע, ומראה כיצד השלטון המקומי יכול “לתפוס טרמפ” על השירותים הקיימים, כדי להרחיב את הנגישות ולמלא מגוון רחב יותר של צרכים. המחקר מנתח לעומק חמש תוכניות – מאוסטרליה, בלגיה, סלובניה, בריטניה ומארצות הברית – ומתבונן בנושאים כגון השירותים לתושב, סוגי כוח העבודה, תוכנית הלימודים, גמישות שעות הפתיחה של השירותים, המימון והעלות לכל מוטב.

המחקר מדגים כיצד שירותים אלה משמשים מנגנונים חשובים ללכידות חברתית, וכיצד הערים יכולות להציע תמיכה משמעותית יותר לילדים ולבני משפחותיהם, באמצעות הרחבת השירותים והפריה הדדית בין ארגונים בעלי תחומי מומחיות שונים.