סדרת התפתחות ילדים בגיל הרך של כתב העת The Lancet משנת 2016.

פורסם 5 באוקטובר 2016

כתב העת The Lancet משיק סדרה חדשה על התפתחות ילדים בגיל הרך, אשר תדגיש את העדויות המדעיות התומכות בהתערבויות בגיל הרך ותציע דרכים חדשות להגדיל את השפעתן בקנה מידה רחב.

הסדרה מדגישה את המחיר שייגבה מחוסר מעש – לפי ההערכות נמצאים כיום כ-250 מיליון ילדים מתחת לגיל חמש בסיכון להתפתחות תת-מיטבית – והצורך לתמוך במשפחות כדי שיוכלו לתת טיפול מטפח מראשית חייו של הילד. מקרי בוחן מאזורים שונים בודקים כיצד יכולה מנהיגות ממשלתית להרחיב בהצלחה את השפעתן של התערבויות מוכחות.

יתן להוריד את תקציר המנהלים בן שמונה העמודים או את עיקרי המסרים בנקודות, או למצוא את המאמרים בשלמותם בכתובת www.thelancet.com/series/ECD2016. ניתן גם לצפות בהשקה המקוונת מוושינגטון ביום רביעי 5 באוקטובר בשעה 18:00 UTC (14:00 EDT, 20:00 CEST).