מחקר חדש על ההשפעות המתמשכות של אי-שוויון בגיל הרך בישראל

פורסם 31 ביולי 2018

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל פרסם סקירת ספרות, שדנה בדרכים השונות שבהן אי-שוויון כלכלי בגיל הרך עשוי להוביל לאי-שוויון בהישגים בבית הספר בהמשך.

המחקר שנערך בתמיכת קרן ון ליר, בוצע על ידי יוסי שביט, יצחק פרידמן, ג’ון גל ודנה וקנין. להורדת המאמר, לחצו כאן.

המחקר בוחן את המצב הנוכחי בישראל, שבה נמצאו רמות האי-שוויון הגבוהות ביותר בהכנסה הפנויה מכל מדינות ה-OECD, וכן רמות עוני גבוהות בקרב ילדים, בעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית, ורמות גבוהות של אי-שוויון בקרב ילדים בגיל בית הספר בתחומי אוריינות מדעית, אוריינות קריאה ואוריינות מתמטית.

המחקר מציע שלוש גישות מדיניות שונות: הגברת הנגישות למעונות יום ושיפור איכות הטיפול; התערבויות מקיפות ברמת הקהילה, המתמקדות במשפחות עם ילדים קטנים החיות בעוני; וטיפול בעוני בצורה מקיפה ויעילה יותר, לדוגמה באמצעות הגדלת הסיוע הסוציאלי.

מרכז טאוב הוא מכון מחקר כלכלי-חברתי בלתי תלוי, העורך מחקרים חדשניים ומפתח המלצות מדיניות לרווחתם של אזרחי ישראל.