הדו”ח השנתי 2014

ככל שקרן ברנרד ון ליר מתקרב לנקודת האמצע בתכנית העשור האסטרטגית שלו, הדו”ח השנתי של 2014 חולק עובדות, נתונים ולקחים שנלמדו וסיפורים המפרטים את ההתקדמות שנעשתה בשנה האחרונה לקראת שלוש המטרות האסטרטגיות בשמונה מדינות הדגש שהוגדרו בתכנית.

הדו”ח השנתי כולל מבוא מאת יו”ר חבר הנאמנים, רוברט סוואק, דו”ח של המנהל בפועל החדש של הקרן, מייקל פייגלסון, ותקציר המנהלים בספרדית.