הדו”ח – בניית ערים טובות יותר עם ילדים צעירים ומשפחות

בדרך כלל, קולותיהם של ילדים בגיל הרך, הוריהם ומטפליהם, ונשים הרות, מיוצגים בחסר בתהליכי בניית ערים מסורתיים ובאסטרטגיות שיתוף אזרחי בכלל. מסמך זה כולל מחקר רקע, מחקר מבוסס מקום, וראיונות עם חוקרים, אנשי מקצוע, קובעי מדיניות ומובילי דעה, ומשמש כמשאב המשלב למידה של טקטיקות, אסטרטגיות ועקרונות לשיתוף קבוצות אלה, בליווי מבט על מקרי מבחן ומיזמים חדשניים ומעניינים.