דף הביתספריית הידעאלימות קהילתית וילדים בגיל הרך: לפתוח פתח לתקווה
דף הביתספריית הידעאלימות קהילתית וילדים בגיל הרך: לפתוח פתח לתקווה

אלימות קהילתית וילדים בגיל הרך: לפתוח פתח לתקווה

בגיליון זה של Early Childhood Matters בוחן את השפעותיה של אלימות קהילתית על ילדים בגיל הרך.

בגיליון זה של Early Childhood Matters בוחן את השפעותיה של אלימות קהילתית על ילדים בגיל הרך.

המאמרים בגיליון דנים ברעיון כי יש להתייחס אל אלימות‎ כאל בעייה בתחום בריאות הציבור המשולה למחלה מדבקת; בוחנים מנקודת מבט מדעית את ההשפעה של גדילה בקהילה אלימה על התפתחותם החברתית, הרגשית והקוגניטיבית של ילדים; חולקים תובנות מיד ראשונה של ילדים ומטפלים; ובודקים התערבויות שונות, מהפאבלות של העיר רסיפה ועד למרכזי הערים שיקגו וגלזגו, המעוררות תקווה של ממש.