אלימות קהילתית וילדים בגיל הרך: לפתוח פתח לתקווה

בגיליון זה של Early Childhood Matters בוחן את השפעותיה של אלימות קהילתית על ילדים בגיל הרך.

המאמרים בגיליון דנים ברעיון כי יש להתייחס אל אלימות‎ כאל בעייה בתחום בריאות הציבור המשולה למחלה מדבקת; בוחנים מנקודת מבט מדעית את ההשפעה של גדילה בקהילה אלימה על התפתחותם החברתית, הרגשית והקוגניטיבית של ילדים; חולקים תובנות מיד ראשונה של ילדים ומטפלים; ובודקים התערבויות שונות, מהפאבלות של העיר רסיפה ועד למרכזי הערים שיקגו וגלזגו, המעוררות תקווה של ממש.