אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, וגירויים חושיים להתפתחות הילד והישגים

סקירת הספרות שלהלן, שהוכנה בהזמנת קרן ברנרד ון ליר, שופכת אור על האופן שבו אי-שוויון כלכלי משפיע על הישגים חינוכיים בעולם בכלל, ובישראל – שבה האי-שוויון הכלכלי והאקדמי נמנים עם הגבוהים בעולם – בפרט. הסקירה מקדמת את התזה שלפיה מעמד סוציו-אקונומי נמוך בגיל הרך עשוי להוביל ללחץ המשפיע על התפתחות המוח. כמו כן מזהה הסקירה כמה כללי מדיניות שעשויים להפחית את היקרות אותו לחץ בהקשר הישראלי.