דף הביתספריית הידעסביבות בריאות
דף הביתספריית הידעסביבות בריאות

סביבות בריאות

ספרי לימוד מקדישים בדרך כלל הרבה פחות תשומת לב לסביבה הפיזית שבה גדלים ילדים מאשר לסביבה החברתית, אבל לסביבה הפיזית יש השפעה עמוקה על תהליכי גדילה ופיתוח מיומנויות וזהות.

במהדורה שמינית זו, מובאים למוקד אתגרים גלובליים באספקת סביבות פיזיות בריאות. ספרי לימוד בדרך כלל מושכים הרבה פחות תשומת לב לסביבה הפיזית של ילדים מאשר חברתית, אך הסביבה הפיזית קשורה קשר הדוק לתהליך הצמיחה והפיתוח של מיומנויות וזהות.

המשחק והלמידה של ילדים, מערכות היחסים הקרובות והאינטראקציות החברתיות שלהם תלויים באיכות המקומות והמרחבים שבהם הם מתגוררים.


פרסום זה הוא חלק מסדרה המביאה למוקד נושאים שונים החשובים לגיל הרך, שפותחה יחד עם הקבוצה ללימודי ילד ונוער באוניברסיטה הפתוחה.

תוכן קשור
Early Childhood in Focus Early Childhood in Focus: Effective Programmes
This fourth edition in the series looks at the policy issues surrounding early childhood education and care programmes.
Early Childhood in Focus Early Childhood in Focus: Supporting Parenting
This fifth edition in the series addresses important questions around parenting support programmes in the context of early childhood.
Early Childhood in Focus Early Childhood in Focus: Developing Brains
This seventh edition in the series introduces the language and world of neuroscience and developmental psychology.
Early Childhood in Focus

אוסף זה אוסף מחקר וניתוח משכנעים, מבוססי ראיות בנושאים הרלוונטיים לכל מי שעובד עם ועבור ילדים ומשפחות צעירים.

למד עוד