סביבות בריאות

ספרי לימוד מקדישים בדרך כלל הרבה פחות תשומת לב לסביבה הפיזית שבה גדלים ילדים מאשר לסביבה החברתית, אבל לסביבה הפיזית יש השפעה עמוקה על תהליכי גדילה ופיתוח מיומנויות וזהות.

החלק הראשון של גיליון זה של Early Childhood in Focus מתמקד בכמה אתגרים גלובאליים מרכזיים בעצוב סביבות פיזיות בריאות. החלק השני בוחן את ההזדמנויות והאתגרים של המגורים בסביבות עירוניות. החלק השלישי סוקר מגוון סביבות שתוכננו במיוחד עבור ילדים בגיל הרך, ובהם “מרחבים דמוקרטיים” חדשניים, ו”סביבות ידידותיות לילדים” באזורים מוכי אסונות וחירום.