כיצד יכולים לוחות מחוונים לסייע לערים לשפר התפתחות ילדים בגיל הרך

לוחות המחוונים המציגים נתונים יכולים לסייע לערים לקבוע סדרי עדיפות, לעקוב אחר התקדמות, לעודד שיתוף פעולה, להגביר אחריותיות, ולהעצים את קולותיהם של ילדים. על בסיס ראיונות עם מומחים ואנשי מקצוע, הדו”ח שוקל מתי לוחות מחוונים מועילים, כיצד הם פועלים, ומה הופך אותם ליעילים ביותר בקידום ערים ידידותיות לילדים.