הלמידה מתחילה מוקדם

עד שרוב הילדים מגיעים לפעוטון בסביבות גיל שלוש, כבר הונחו במקומן אבני הבניין החשובות ביותר ללמידה. לכן מתרכז בגיליון זה של Early Childhood Matters על הלמידה מהלידה ועד גיל שלוש.

המאמרים בודקים כיצד ילדים לומדים בשלוש השנים הראשונות לחייהם וסוקרים את מה שידוע לנו אודות מדיניות והתערבויות קיימים לקידום הלמידה בקבוצת גיל זאת. הגיליון כולל מאמרים המתרכזים במדינות כגון ברזיל, קולומביה והודו ואחרות, ומאמרים על תפקיד האבהות, שימושים אפשריים בטכנולוגית מובייל בלמידה בגיל הרך, נקודת מבט של שיטת ויגוצקי על הנושא, ותכנית ארגון הבריאות העולמי “טיפול התומך בהתפתחות הילד”.