משחקים על בטוח? – נייר עמדה גלובלי בנושא סיכונים, חבות ומשחק ילדים במרחב הציבורי

נתונים מראים כי מגרשי משחקים הם מקומות בטוחים יחסית, אולם במדינות רבות, החשש מפני חבות פוטנציאלית במקרה של פציעה הוביל ליוזמות בירוקרטיות של ניהול סיכונים – שככל הנראה לא יצליחו לשקלל היטב את הסיכונים לעומת היתרונות בעידוד משחק הרפתקני יותר מחוץ לבית. נייר העמדה מציע עשר המלצות לפעולה לסוכנויות שמקדמות יוזמות למגרשי משחקים ומרחבים ציבוריים. ההמלצות נסמכות על מחקרים שנערכו במגוון דיסציפלינות.