דף הביתספריית הידעהורות נענית: אסטרטגיה למניעת אלימות
דף הביתספריית הידעהורות נענית: אסטרטגיה למניעת אלימות

הורות נענית: אסטרטגיה למניעת אלימות

גיליון זה של Early Childhood Matters עוסק בנושא של הורות נענית, ובפרט הפוטנציאל של תכניות הורות נענית לצמצם את מקרי האלימות נגד ילדים בגיל הרך.

גיליון זה של Early Childhood Matters עוסק בנושא של הורות נענית, ובפרט הפוטנציאל של תכניות הורות נענית לצמצם את מקרי האלימות נגד ילדים בגיל הרך.

המאמרים בגיליון בוחנים את מצב המחקר, ניסיונות באימוץ תכניות הורות בהקשרים תרבותיים חדשים, והניסיון מפרויקטים מיוחדים, עם דיווחים מירדן, ג’מאיקה, קנדה, הולנד, ברזיל, פרו, ישראל, טורקיה וארצות הברית.