עיריית תל אביב מחזקת את התפתחות הגיל הרך: מושיטה יד לאוכלוסייה מקופחת בשנים 2019-2016

בשנת 2016 החלה עיריית תל אביב להגיב ללחץ הגובר והולך מצד הורים לילדים בגיל הרך, שדרשו מענה למשבר העלות הגבוהה של מסגרות טיפול לילדים בעיר. עד שנת 2019 עלתה התפתחות הילד בגיל הרך לראש סדרי העדיפויות בעיר. חקר-המקרה הבא, שמתבסס על ראיונות שנערכו במאי 2019, בודק מדוע וכיצד הצליחו ילדים צעירים להיכנס לסדר היום המוניציפלי.