מרחיבים את השותפויות: חקרי מקרה

קרן ברנרד ון ליר הזמינה סדרה של חקרי מקרה (על-ידי אוניברסיטת פרינסטון ומכון המחקר ראנד)שיבחנו כיצד פועלות השותפויות שלנו כדי להרחיב את מתן השירותים לתינוקות, לפעוטות ולמטפלים בהם. שניים מחקרי המקרה זמינים לקריאה בעברית. לצפייה בכל חקרי המקרה, בקרו באתר שלנו באנגלית.

פועלים לתמיכה בשינוי מדיניות באמצעות הקואליציה לחינוך מלידה בישראל

עד שנת 2018 לא הוסדרה חקיקה רשמית בנושא מסגרות הטיפול והצרכים החינוכיים בגיל הרך. עם זאת, חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות שעבר ביולי 2018 שם לו למטרה לשפר את הפיקוח וההשגחה על שירותי מעונות היום לילדים עד גיל שלוש, באמצעות יצירת סטנדרטים קבועים הנוגעים להכשרת צוותים ולסביבה הפיזית במעונות היום.

חקר המקרה שלהלן, הבוחן את הקואליציה לחינוך מלידה, מתאר כיצד אנו – עושים שינוי וקרן ברנרד ון ליר, בשיתוף 250 חברי הקואליציה, פעלו למען שינוי כללי המדיניות לשיפור הטיפול, הבטיחות והחינוך לילדים עד גיל שלוש.

עיריית תל אביב מחזקת את התפתחות הגיל הרך: מושיטה יד לאוכלוסייה מקופחת בשנים 2019-2016

בשנת 2016 החלה עיריית תל אביב להגיב ללחץ הגובר והולך מצד הורים לילדים בגיל הרך, שדרשו מענה למשבר העלות הגבוהה של מסגרות טיפול לילדים בעיר. עד שנת 2019 עלתה התפתחות הילד בגיל הרך לראש סדרי העדיפויות בעיר. חקר-המקרה הבא, שמתבסס על ראיונות שנערכו במאי 2019, בודק מדוע וכיצד הצליחו ילדים צעירים להיכנס לסדר היום המוניציפלי.