דף הביתספריית הידעילדים קטנים, ערים גדולות
דף הביתספריית הידעילדים קטנים, ערים גדולות

ילדים קטנים, ערים גדולות

ככל שהעולם עובר תהליך עיור מהיר, מספר הולך וגדל של ילדים חיים בערים גדולות. מהדורה זו של Early Childhood Matters בוחנת סוגיות החל מעיצוב מגרש משחקים, “הורות ציבורית” וקולות ילדים בעיצוב עירוני.

בשעה שהעולם עובר תהליך עיור מהיר, חי מספר גדל והולך של ילדים בערים גדולות.

גיליון זה של Early Childhood Matters כולל מאמרים מהודו להולנד לארצות הברית, הדנים בכל קשת הנושאים החל מעיצוב גינות משחק ועד להשפעות של רעש וצפיפות, “הורות בפרהסיה” כאשר מעמד הביניים כובש מחדש חללים עירוניים, ודרכים להשמיע את קולותיהם של ילדים בהחלטות על עיצוב ערים.