פועלים לתמיכה בשינוי מדיניות באמצעות הקואליציה לחינוך מלידה בישראל

עד שנת 2018 לא הוסדרה חקיקה רשמית בנושא מסגרות הטיפול והצרכים החינוכיים בגיל הרך. עם זאת, חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות שעבר ביולי 2018 שם לו למטרה לשפר את הפיקוח וההשגחה על שירותי מעונות היום לילדים עד גיל שלוש, באמצעות יצירת סטנדרטים קבועים הנוגעים להכשרת צוותים ולסביבה הפיזית במעונות היום.

חקר המקרה שלהלן, הבוחן את הקואליציה לחינוך מלידה, מתאר כיצד אנו – עושים שינוי וקרן ברנרד ון ליר, בשיתוף 250 חברי הקואליציה, פעלו למען שינוי כללי המדיניות לשיפור הטיפול, הבטיחות והחינוך לילדים עד גיל שלוש.