דף הביתספריית הידעילדים בגיל הרך בערים: אתגרים וההזדמנויות
דף הביתספריית הידעילדים בגיל הרך בערים: אתגרים וההזדמנויות

ילדים בגיל הרך בערים: אתגרים וההזדמנויות

גיליון זה של Early Childhood Matters בוחן את חוויותיהם של ילדים צעירים הגדלים בסביבות עירוניות.

גיליון זה של Early Childhood Matters בוחן את חוויותיהם של ילדים צעירים הגדלים בסביבות עירוניות. כרבע מילדי העולם חיים בישובים עירוניים עניים – עובדה המציבה הזדמנויות למתן שירותים נגישים משתלמים כלכלית אך מציבה גם אתגרים רבים. אתגרים אלה נבחנים במאמרים בנושאים הכוללים אלימות בוונצואלה ומקסיקו, הפחד מפני “סכנת הזר” באוסטרליה, אלימות במשפחה ומרחבי משחק ברוטרדם, שיתוף קהילות בפרו וברזיל, מבנים חברתיים של הרומה באירופה, ושירותי חירום בניירובי. המאמרים תורמים להבנה של אחת ממטרות תכניות קרן ברנרד ון ליר, והיא שיפור סביבותיהם הפיזיות של ילדים בגיל הרך – במקרה זה מאפייני היסוד השונים של סביבות עירוניות המשפיעים על התפתחותם הגופנית והשכלית של ילדים בגיל הרך במהלך חייהם.