Early Childhood Matters

תנאי מגורים: השפעתם על בריאות ילדים בגיל הרך

גיליון זה של Early Childhood Matters בוחן את הקשרים בין תנאי המגורים שבהם גדלים ילדים ובין בריאותם והתפתחותם. הגיליון כולל מאמרים על השפעותיו של זיהום אויר, משמעותן של תאונות וכיצד… למידע נוסף

ילדים בגיל הרך בערים: אתגרים וההזדמנויות

גיליון זה של Early Childhood Matters בוחן את חוויותיהם של ילדים צעירים הגדלים בסביבות עירוניות. כרבע מילדי העולם חיים בישובים עירוניים עניים – עובדה המציבה הזדמנויות למתן שירותים נגישים משתלמים… למידע נוסף

קביעת סדר היום שלנו: חינוך לגיל הרך, אלימות והסביבה הפיזית

גיליון זה של Early Childhood Matters מציע מבוא ראשון לחשיבתה של קרן ברנרד ון ליר בגיבוש מטרותיה החדשות לתקופה 2010–2015. במאמר המרכזי מסביר מנהל התכניות מייקל פייגלסון את חשיבתה הראשונית… למידע נוסף