ארדאן קוקלקורן

כחבר בצוות ידע עבור מדיניות מספק ארדאן מחקר, ניתוח וייעוץ ללקוחות פנימיים וחיצוניים, כאשר הוא מתמקד כיום בנושאי תכנון ערים התומך בהתפתחות ילדים בריאה. הוא הצטרף לקרן בשנת 2014 כעוזר מנהלי, ולאחר מכן לקח על עצמו כמה פרויקטים ביצועיים הקשורים לתהליך מתן המענקים של הקרן. לארדאן תואר ראשון בגיאוגרפיה ותואר שני בלימודי סכסוך, בהם התמקד בשימוש במדיה החדשה בסכסוכים בני זמננו.