אירינה איוון

מובילת תחום למידה לקראת התרחבות

אירינה הצטרפה לקרן בשנת 2018 כחלק מצוות המדיניות לניהול ידע, כדי לנהל את השותפויות והפרויקטים הקשורים ללמידה על הרחבת תוכניות התפתחות בגיל הרך.

לפני שהצטרפה לקרן ברנרד ון ליר כיהנה אירינה כמנהלת אסטרטגיה ולמידה בכירה בקרן Porticus, וניהלה את המטרות הפילנתרופיות האסטרטגיות של הארגון ברמה הגלובלית, וכן את פיתוח הכלים הלימודיים. התעניינותה בתחום ההתפתחות בגיל הרך נובעת מהתקופה שעבדה בקרן London Early Years בבריטניה, כחלק מצוות שעבד על צמיחת הארגון ואסטרטגיית ההשפעה שלו. אירינה מביאה עימה לקרן יותר מחמש שנות ניסיון במגזר הפרטי, שם עבדה בבנק השקעות והתמקדה בייעוץ לתאגידים בתהליך התרחבות, באמצעות מיזוגים ו/או רכישות אסטרטגיים.

אירינה, שהגיעה במקור מרומניה, נושאת תואר ראשון במתמטיקה ובכלכלה ממכללת Kenyon בארה”ב, ועבדה ולמדה בארה”ב, בבריטניה, באוסטרליה, בסין ובהולנד.