ייגית אקסקוגלו

נציג הקרן בטורקיה

ייגית אחראי על תכנית הקרן בטורקיה. קודם לכן הוא עבד כיועץ למוסדות שונים ובהם אוניברסיטאות, ארגונים לא ממשלתיים, ממשלות ועסקים בנושאי החברה האזרחית. הוא נושא תואר ראשון בהנדסה אזרחית ותואר שני מהלונדון סקול אוף אקונומיקס (London School of Economics) בניהול עמותות, כעמית שבנינג (Chevening fellow).