אזרק, ירדן

כ-15,000 ילדי פליטים סורים בני 3-0 חיים בעיירה אזרק ובמחנה הפליטים אזרק בירדן. חברנו ליוזמת Civic, העובדת עם ארגוני הסיוע הקיימים וספקי שירותים מקומיים אחרים, כדי למפות ולהתאים טוב יותר את השירותים הקיימים למשפחות, כולל שירותים המתמקדים בפיתוח אמצעי מחייה, ולבחון תוכניות התערבות ניסיוניות לשיפור המרחב הציבורי, הניידות ותחושת השליטה של משפחות הפליטים.

10% מהפליטים הסורים בירדן חיים במחנות ו-90% נוספים חיים במרחבים עירוניים או כפריים לצד בני הקהילה המקומית. אחת הבעיות הנפוצות במקום היא היעדר משאבים והיעדר תיאום בקרב הארגונים השונים. אפשר להתמודד עם המחסור במרחבי משחק ובצעצועים חינוכיים באמצעות אג’נדה המשפרת את יכולת המחייה, אולם לשם כך יש לפתח מודלים עסקיים ולשנות את דפוסי החשיבה של הפליטים, מהיותם “הנהנים” של אותן תוכניות להיותם “אזרחים” פעילים.

אנו מקווים שנוכל ללמוד מן היוזמות המתמקדות במחנה הפליטים ובעיירה, וכך להרחיב ולאמץ אותן למקומות אחרים, המתמודדים גם הם עם הגעת פליטים רבים.