רסיפה, ברזיל

השותפות שלנו ברסיפה, המתקיימת בכל רחבי העיר וזוכה לשיתוף פעולה בין-משרדי, מתמקדת במיוחד בשאלה כיצד הכלים של יוזמת Urban95 – כגון ניהול נתונים חוצי-מגזרים, ופרויקט “אזור עדיפות לילדים” שבוחן תוכניות התערבות הקשורות לניידות ולמרחב הציבורי – יכולים לצמצם את האלימות ואת האי-שוויון.

עד כה עבדנו עם השלטון המקומי על שילוב נושאים מתחום התפתחות הגיל הרך בחוק העירוני, שיכול להוות מודל לעיריות אחרות. כחלק מהחוק החדש מתקיימים מפגשים רבעוניים של ועדת היגוי חוצת-מגזרים, הנפגשת כדי לדון בנושאים שקשורים להתפתחות הגיל הרך. כמו כן מתועדות האינטראקציות של כל ילד עם התוכניות והשירותים העירוניים השונים.