Over ons

Wie wij zijn

De Bernard van Leer Foundation gelooft dat het realiseren van een sterke start voor alle jonge kinderen niet alleen goed is om te doen vanuit moreel perspectief, maar ook de beste manier is om een gezonde, welvarende en creatieve samenleving te creëren.

Wij zijn een particuliere stichting die gericht is op het ontwikkelen en delen van kennis over wat werkt voor de ontwikkeling van jonge kinderen. We bieden financiële steun en expertise aan partners bij de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om zodoende doeltreffende diensten voor jonge kinderen en gezinnen te testen en op te schalen.

Gedurende de afgelopen 50 jaar hebben we meer dan een half miljard dollar geïnvesteerd en zijn we over de gehele wereld actief geweest. Onze samenwerkingsverbanden hebben geïnspireerd tot beleidsmaatregelen in meer dan 25 landen, hebben geleid tot innovaties op het gebied van dienstverlening en onderwijs die op grote schaal zijn opgepakt door overheden en NGO’s, en hebben baanbrekende ideeën voortgebracht die de manier waarop belanghebbenden, van ouders tot beleidsmakers, denken over de eerste jaren in het leven van een kind fundamenteel hebben veranderd.

Geschiedenis

Ondernemer Bernard van Leer was de oprichter van een groot internationaal verpakkingsbedrijf. Diep geraakt door de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, besloot hij te investeren in maatschappelijke verbeteringen. In 1949 startte hij de Foundation om zich daarmee te richten op een verscheidenheid aan filantropische activiteiten. Na het overlijden van Bernard in 1958 nam zijn zoon Oscar zowel het verpakkingsbedrijf als de Foundation over.

Waarom investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen?

Bernards zoon Oscar besloot halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw de Foundation te richten op jonge kinderen. Het idee dat iemands toekomst drastisch kon veranderen door kleine veranderingen op jonge leeftijd, sprak hem aan. Als zakenman zag Oscar investeren in jonge kinderen als een interessante waardepropositie, één die de wereld kon verbeteren.

Sindsdien zijn er vanuit de gezondheidszorg, neurowetenschap en economie steeds sterkere aanwijzingen dat investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen kan resulteren in een betere gezondheid, een betere cognitieve en sociale ontwikkeling en een hoger inkomen op volwassen leeftijd. Deze investeringen leggen een belangrijke basis door onder andere:

    • zwangere vrouwen, baby’s en peuters toegang te geven tot goede voeding en een goede gezondheidszorg
    • jonge kinderen te beschermen tegen verwaarlozing, huiselijk geweld en geweld vanuit de gemeenschap
    • baby’s en peuters volop mogelijkheden te bieden om vroeg gestimuleerd en verzorgd te worden en om te leren.

Ondanks overtuigend bewijs en het feit dat er allerlei doeltreffende soorten dienstverlening beschikbaar zijn, schatte het tijdschrift The Lancet onlangs dat het aantal kinderen jonger dan 5 jaar die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben om volop tot bloei te komen, op 250 miljoen.

Onze strategie voor 2016-2020: opschaling

De afgelopen vijf decennia heeft de Bernard van Leer Foundation geïnvesteerd in de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor de Foundation breekt nu een nieuwe fase aan, waarin de opschaling van projecten, programma’s en werkwijzen als de belangrijkste uitdaging wordt gezien. Een groot aantal ideeën voor een betere gezondheid en betere voeding, bescherming en scholing van kinderen in hun eerste 1.000 dagen heeft in kleinschalige projecten zijn nut bewezen – maar hoe bereiken we op een doeltreffende manier honderdduizenden of miljoenen kinderen?

In onze strategie streven we naar de beantwoording van die vraag door op drie thema’s samenwerkingsverbanden met overheden, NGO’s en andere organisaties aan te gaan:

Geografisch gezien focussen we onze investeringen op een reeks kernlanden die geselecteerd zijn omdat zij een afspiegeling vormen van de wereldwijde economische, geografische en culturele verscheidenheid. Het gaat om Brazilië, India, Israël, Ivoorkust, Nederland, Peru en Turkije. Daarnaast werken we momenteel aan de lancering van een regionaal initiatief dat Syrische gezinnen steunt die noodgedwongen naar het Midden-Oosten en Europa zijn getrokken, in Libanon en Jordanië.

Tot slot zijn we van plan om in de komende strategische periode een aantal samenwerkingsverbanden buiten deze kerngebieden aan te gaan, daar waar we mogelijkheden zien om te leren, kennis te delen en op grote schaal positieve verandering voor jonge kinderen teweeg te brengen.

Feiten over de Bernard van Leer Foundation

Opgericht
1949

Focus op de ontwikkeling van jonge kinderen sinds
1965

Missie
Betere kansen creëren voor kinderen van 0 tot 8 jaar die opgroeien in een sociale en economische achterstandssituatie.

Gemiddelde jaarlijkse begroting
19 miljoen euro

Locatie
Hoofdkantoor in Den Haag, met een aantal teamleden in kernlanden, Londen en Washington DC.

Ons inkomen

Ons inkomen was oorspronkelijk afkomstig uit de inkomsten van de Royal Packaging Industries Van Leer N.V. Nadat het bedrijf in 1999 werd verkocht, werd de opbrengst gebruikt voor het oprichten van een stichting die wordt beheerd door de Van Leer Group Foundation en waaruit wij ons inkomen betrekken.

Raad van Toezicht

De fiduciaire verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de visie en missie van de Foundation, zoals omschreven in de statuten, ligt bij de Raad van Toezicht. De toezichthoudende rol van de Raad omvat het aanstellen van de directeur, het evalueren van zijn functioneren, en het goedkeuren van de strategische plannen, de jaarlijkse begroting en de operationele planning. De Raad komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit acht leden. De Raad benoemt zijn eigen leden, met een maximale zittingstermijn van drie keer vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht van de Bernard van Leer Foundation maken ook deel uit van de Raad van Toezicht van de Van Leer Group Foundation.

Directeur

Michael Feigelson (@mfeigelson1) werkt al 15 jaar samen met overheden, burgers en het bedrijfsleven aan het verbeteren van de kansen voor kinderen en jongeren. In 2007 is hij bij de Foundation in dienst getreden als Programmamedewerker. Vervolgens bekleedde hij de positie van Programmamanager, Programmadirecteur en Interim uitvoerend bestuurder, voordat hij werd aangesteld in zijn huidige functie.

Voordat Michael in dienst trad bij de Foundation, bekleedde hij diverse functies. Zo werkte hij met dakloze kinderen en gezinnen in drie verschillende landen en was hij bedrijfsanalist bij McKinsey & Co waar hij zich richtte op de media en de farmaceutische industrie. Hij is afgestudeerd aan Wesleyan University en Princeton, ontving een Thomas J. Watson Fellow-studiebeurs en is lid van de World Economic Forum Global Agenda Council on Behaviour. En, nog veel belangrijker, hij is vader van een prachtige dochter die hem iedere dag herinnert aan het belang, de uitdagingen en de vreugde van de eerste levensjaren van een kind.

Lees de uitgebreide biografie van Michael Feigelson

Ons team

Team
41 medewerkers

Afkomstig uit
Brazilië, Ecuador, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Israël, Nederland, Peru, Singapore, Spanje, Thailand, Turkije, Venezuela en de Verenigde Staten.

Gesproken talen
Engels is onze gemeenschappelijke werktaal, en op ons kantoor in Den Haag wordt daarnaast dagelijks Nederlands en Spaans gesproken. Andere talen die wij tijdens ons werk gebruiken, zijn Hebreeuws, Hindi, Frans, Mandarijn, Portugees en Turks.

Op deze pagina kunt u kennismaken met het team van de Bernard van Leer Foundation. Veel teamleden zijn werkzaam op ons hoofdkantoor in Den Haag. Andere zijn wereldwijd gevestigd, met name in de landen waarin wij actief zijn.

Vacatures

Een actueel overzicht van openstaande vacatures bij de Bernard van Leer Foundation vindt u op onze Engelstalige website.

Principles of Good Practice

Als EFC-lid houden we ons aan de EFC Principles of Good Practice.

Maakt u zich ergens zorgen over?
Soms kan er ongerustheid ontstaan over subsidies, personeel of partners. Neem bij vragen of twijfels over de Bernard van Leer Foundation, onze partners of ons personeel, contact op met Agnes Buis.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele juridische kwesties die zich tijdens het onderzoek kunnen voordoen, worden overgedragen aan de bevoegde Nederlandse autoriteiten of doorverwezen naar de lokale autoriteiten in het desbetreffende land.