HomeVerhalenBeschuit met muisjes! Een doorbraak in vaderschapsverlof in Nederland
HomeVerhalenBeschuit met muisjes! Een doorbraak in vaderschapsverlof in Nederland

Beschuit met muisjes! Een doorbraak in vaderschapsverlof in Nederland

Nederland bungelde in Europa altijd onderaan, met slechts twee dagen vaderschapsverlof voor jonge vaders. Onze nieuwe regering heeft aangekondigd dit verlof te willen verlengen: vanaf 2019 krijgen vaders (en partners) vijf dagen volledig betaald verlof na de geboorte van hun kind. Vanaf juni 2020 komen hier nog vijf weken bij. Deze kunnen in de eerste zes maanden na de geboorte worden opgenomen, waarbij de overheid 70 procent van het salaris vergoedt.

Beschuit met muisjes is de snack die we aten samen met partnerorganisaties WomenINC en Rutgers om een grote doorbraak in Nederland te vieren.

Muisjes1b

Nederland bungelde in Europa altijd onderaan, met slechts twee dagen vaderschapsverlof voor jonge vaders. Onze nieuwe regering heeft aangekondigd dit verlof te willen verlengen: vanaf 2019 krijgen vaders (en partners) vijf dagen volledig betaald verlof na de geboorte van hun kind. Vanaf juni 2020 komen hier nog vijf weken bij. Deze kunnen in de eerste zes maanden na de geboorte worden opgenomen, waarbij de overheid 70 procent van het salaris vergoedt.

Dat is geweldig nieuws voor vaders, moeders en kinderen, en dan met name de gezinnen uit een lager sociaal-economisch milieu. Uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheid voor vaders om aanwezig te zijn tijdens de vroegste fases van het leven van hun kind bepalend is voor hun betrokkenheid bij het later grootbrengen van het kind – vooral wanneer vaders de kans krijgen alleen voor hun kind te zorgen.

Het hebben van een betrokken vader is belangrijk omdat dit forse positieve effecten heeft op de cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van jonge kinderen. Bovendien is aangetoond dat vaderschapsverlof leidt tot een gelijkere verdeling van huishoudelijke taken. Dit leidt vervolgens tot een toename van het aantal vrouwen dat terugkeert naar de arbeidsmarkt en vaders en moeders die gelukkiger zijn. Iedereen wint.

25436805705_feff3ac2fa_o (1)

In de afgelopen decennia zijn scheidings- en werkloosheidspercentages onder lagere sociaaleconomische groepen gestegen, waardoor het voor die vaders steeds moeilijker wordt om tijd met hun kinderen door te brengen. Door het vaderschapsverlof uit te breiden heeft het kabinet de eerste stap gezet om deze vaders uit kansarme milieus te laten profiteren van alle voordelen van een betrokken vader.

In de komende jaren zouden kabinet en partners zich moeten inzetten om de culturele verandering te realiseren die nodig is om er voor te zorgen dat vaders (en partners) ook echt hun verlof opnemen. Hiervoor moet aandacht worden besteed aan werkgevers, vaders en moeders.

Het moet in de Nederlandse bedrijfscultuur normaal en geaccepteerd worden dat vaders verlof opnemen. Werkgevers moeten overtuigd raken dat dit de cultuur van hun organisatie als geheel ten goede komt, omdat het leidt tot gezonder en gelukkiger personeel en een positiever imago van hun bedrijf.

22318996704_51000fa9c2_o

Vaders moeten aangemoedigd worden om hun verlof op te nemen, ten dele nadat hun partner weer aan het werk gaat: op die manier kunnen ze “alleenzorg” geven en hun partners helpen om weer aan het werk te gaan. Tenslotte, vrouwen moeten de vaders toelaten en de voordelen voelen van het delen van de lasten (en lusten!) van ouderschap, terwijl zij zich meer kunnen gaan richten op hun eigen werk en bezigheden.

De beschuit met muisjes die we eerder deze week aten symboliseren de start van een lange weg naar cultuurverandering. Er is een dorp voor nodig om een kind groot te brengen, zo wil een Afrikaans gezegde. Zo is het ook in dit geval. Niet alleen de regering, maar ook werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen zelf zullen zich in moeten spannen om ervoor te zorgen dat de uitbreiding van het vaderschapsverlof op beleidsniveau leidt tot positieve uitkomsten voor kinderen en families. De Bernard van Leer Foundation zal haar werk op dit terrein voortzetten door kennis, een wereldwijd netwerk en middelen in te zetten om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van deze verandering.

Voor meer informatie over vaderschapsverlof in Nederland kijk op vaderzoektverlof.nl.

Investment Area
Landen
Auteurs
Thema's