HomeVerhalenVooruit kijken door terug te blikken: Early Childhood Matters 2017
HomeVerhalenVooruit kijken door terug te blikken: Early Childhood Matters 2017

Vooruit kijken door terug te blikken: Early Childhood Matters 2017

De publicatie van Early Childhood Matters 2017 brengt opnieuw de eerste levensjaren onder de aandacht. We blikken terug op wat we tot nu toe hebben bereikt voor jonge kinderen en gezinnen wereldwijd, in de eerste plaats om onze successen te vieren en van onze ervaringen te leren, maar, belangrijker nog, om hoop en inspiratie te bieden voor de lange weg die nog voor ons ligt.

De publicatie van Early Childhood Matters 2017 brengt opnieuw de eerste levensjaren onder de aandacht. We blikken terug op wat we tot nu toe hebben bereikt voor jonge kinderen en gezinnen wereldwijd, in de eerste plaats om onze successen te vieren en van onze ervaringen te leren, maar, belangrijker nog, om hoop en inspiratie te bieden voor de lange weg die nog voor ons ligt.

Het afgelopen jaar was in veel opzichten opnieuw een keerpunt wat betreft de erkenning van het belang van deze ontwikkelingsfase. Vanaf het artikel in The Lancet, eind 2016, over de ontwikkeling van jonge kinderen tot aan het ontstaan van een wereldwijd netwerk, vanaf de steeds luider wordende stem van nieuwe pleitbezorgers voor de aanhoudende zoektocht naar kwaliteit en opschaling, hebben we vooruitgang geboekt.

We kunnen echter geen rust nemen, want de situaties waarmee veel kinderen wereldwijd te kampen hebben, komen tot uitdrukking in door oorlog getekende gezichten, gezinnen die in spanning leven, jonge lichamen die lijden aan een tekort aan schoon water, onvoldoende voeding en gebrek aan aandacht. We vragen ons af waarom de dagelijkse berichtgeving in de media voorbij lijkt te gaan aan wat zij nodig hebben om zich in plaats daarvan te richten op wat meestal ver af lijkt te staan van de werkelijkheid van de kinderen, die de belofte van de toekomst zijn.

We hopen dat de artikelen in Early Childhood Matters ons er nogmaals aan herinneren waarom de eerste levensjaren zo belangrijk zijn – van neurowetenschap tot economie. We hopen dat de geboekte resultaten die beschreven worden, de lopende onderzoeken en nieuwe innovaties u zullen inspireren bij uw eigen activiteiten.

We hopen dat het mensen die werken met jonge kinderen en gezinnen een gevoel van “gemeenschap” geeft, een gevoel deel uit te maken van een wereldwijde beweging. Uw werk is essentieel voor de gezondheid, het onderwijs en het gedrag van honderden miljoenen kinderen op de lange termijn, en gezinnen kunnen dankzij uw hulp betere ouders zijn.

Voor mensen die pas actief zijn op het gebied van jonge kinderen, hopen we dat u de volgende zult zijn die roept om verandering.

We kunnen niet meer voorbijgaan aan de jaren tussen de geboorte van een baby en de dag waarop een kind naar school gaat. Deze levensfase is niet een tijdsinterval tussen overleven en leren, het is een cruciale fase waarin kinderen tot bloei kunnen komen dankzij koesterende zorg.

Naarmate ik ouder werd, realiseerde ik me steeds meer dat die vroege levensjaren inderdaad de gouden jaren zijn. In deze jaren heeft een kind een gezonde en veilige omgeving nodig, zorgzame en attente ouders, blijdschap en vreugde.

Terwijl we terugblikken op belangrijke stappen die genomen zijn – van baanbrekende ideeën tot uitvoering en opschaling – vragen we iedereen zich te blijven inzetten voor jonge kinderen. De gezamenlijke actie van velen – overal ter wereld – zijn de lapjes die samen de lappendeken vormen die, met name de kwetsbaarste, jonge kinderen en hun gezinnen beschermt.

We moeten blijven terugblikken en leren, maar we moeten ook altijd blijven doorgaan. We hebben geen tijd te verliezen.


Auteur: Joan Lombardi, gastredactrice, Early Childhood Matters 2017

Investment Area
Landen
Auteurs