Lobby leidt tot nieuw juridisch kader in Israël

In juli 2017 nam het Israëlisch parlement, de Knesset, een wet aan waarmee de Raad voor de Vroege Kindertijd in het leven werd geroepen. Deze raad neemt de verantwoordelijkheid op zich voor alle overheidsdiensten ten bate van jonge kinderen vanaf de zwangerschap tot aan de lagere school. Deze mijlpaal volgde op een lang proces waarbij het zogenaamde Verbond voor Voorschoolse Educatie in gesprek ging met voorname parlementsleden.

Verbond verenigt verschillende sectoren van de Israëlische samenleving

Advocacy leads to new legal framework in Israel - Bernard van Leer FoundationHet Verbond werd opgericht door middel van een samenwerking met ANU-Making Change, met steun van de Foundation, om te vechten voor een nationaal beleid dat betaalbare, kwalitatief hoogstaande zorg biedt aan de half miljoen kinderen in Israël jonger dan 4 jaar. Dit eerste samenwerkingsverband voor pleitbezorging voor jonge kinderen bestaat uit diverse groepen uit de Israëlische maatschappij, waaronder seculiere en religieuze, Arabische en ultraorthodoxe, allemaal rondom één platform.

Het Verbond wordt nu erkend door bestuurders en beleidsmakers als dé gesprekspartner voor de vroege kindertijd. Vertegenwoordigers van het Verbond hebben gesproken met tientallen leden van de Knesset en deelgenomen aan meer dan twintig Knesset bijeenkomsten en verschillende overheidscomités. Dankzij het Verbond is de vroege kindertijd naar de voorgrond geschoven in het publieke debat, met meer dan zestig berichten in de reguliere media. Bovendien heeft het duizenden ouders aangezet om petities te ondertekenen, zich bij demonstraties aan te sluiten of hun parlementsleden te schrijven.

Een reeks vorderingen voor de Raad

De nieuwe Raad voor de Vroege Kindertijd, die wordt voorgezeten door de minister van Onderwijs met verder de ministers van Sociale Zaken, Gezondheidszorg en Financiën, gaat een holistische kijk nemen op de vroege kindertijd in Israël en wil zo volledig mogelijk te werk gaan bij het bepalen van investeringsprioriteiten.

De activiteiten van de Raad hebben tot vorderingen geleid, zoals de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken om de salarissen van jeugdzorgwerkers en koks te verhogen en om de bouw van 216 nieuwe kinderopvangplekken in de komende twee jaar te realiseren. Het Verbond werkt nu samen met de Raad om nieuwe kaders te bepalen voor het reguleren van diensten voor kinderen tot drie jaar.