Convenings bring new ideas on Urban95 and Parents+ - Bernard van Leer Foundation
HomeVerhalenBijeenkomsten leveren nieuwe ideeën op voor Urban95 en Parents+
HomeVerhalenBijeenkomsten leveren nieuwe ideeën op voor Urban95 en Parents+

Bijeenkomsten leveren nieuwe ideeën op voor Urban95 en Parents+

In 2017 organiseerden we twee bijeenkomsten voor onze investeringsgebieden Urban95 en Parents+. Daar ontmoette een uiteenlopende groep betrokkenen en specialisten op het gebied van de vroege kindertijd elkaar, met als doel het maken van nieuwe verbindingen en het genereren van praktische ideeën voor de ontwikkeling van een zogenaamde “starter kit” waarin de opgedane kennis wordt samengevat. De Urban95 bijeenkomst vond plaats in mei, die van Parents+ in december.

Convenings bring new ideas on Urban95 and Parents+ - Bernard van Leer Foundation

In 2017 organiseerden we twee bijeenkomsten voor onze investeringsgebieden Urban95 en Parents+. Daar ontmoette een uiteenlopende groep betrokkenen en specialisten op het gebied van de vroege kindertijd elkaar, met als doel het maken van nieuwe verbindingen en het genereren van praktische ideeën voor de ontwikkeling van een zogenaamde “starter kit” waarin de opgedane kennis wordt samengevat. De Urban95 bijeenkomst vond plaats in mei, die van Parents+ in december.

convening1
Bushaltes, speelplaatsen en wandeltochten

De deelnemers aan de Urban95 bijeenkomst – waaronder architecten, planologen, experts in hoe steden data beter kunnen inzetten om sociaal beleid te verbeteren en experts in branding en storytelling – kwamen van over de gehele wereld. Er werden veel ideeën gedeeld, zoals; het speelvriendelijker maken van bushaltes; het aangenamer maken van speeltuinen voor ouders, met bijvoorbeeld koffieverkooppunten en een plek om te zitten; en het aanstellen van iemand in het stadsbestuur, die de belangen van jonge kinderen behartigt in alle lagen van het bestuur – een idee dat we op dit moment uitproberen in Tirana.

Na de bijeenkomst hebben we onze Urban95 strategie aangepast. Onze traditionele activiteiten voor de ontwikkeling van jonge kinderen gericht op ouders hebben we nu betrokken bij ons nieuwer werk op het gebied van mobiliteit, data en openbare ruimte. Bovendien proberen we de planning- en designgemeenschap actiever te betrekken door het organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld een wandeltocht langs kindvriendelijke openbare ruimten in Londen voor stadsbestuurders van over de hele wereld.

workshop2_blog
Het ontwerpen en toepassen van gebundelde coachingsprogramma's voor ouders

Experts uit zeventien landen kwamen bijeen in Amsterdam om best practices met elkaar te bespreken op het gebied van het coachen van ouders in de ontwikkeling van kinderen. Zowel programma’s die succesvol zijn uitgerold als programma’s die dat niet zijn kwamen aan bod en werden met elkaar vergeleken op onderlinge overeenkomsten en verschillen. Daarnaast werden er goede voorbeelden geïdentificeerd om gemeenschappelijke uitdagingen te kunnen overwinnen, werd er onderzocht hoe ouderlijke interventies het best vermarkt kunnen worden en werd er besproken hoe we het beste media, technologie en gedragswetenschap kunnen inzetten om de rentabiliteit van programma’s te verbeteren.

convening2

Hoogtepunt van de bijeenkomst was onder andere een interview met Linda Leijdekker van het Eerste 1000 Dagen-team van het Amsterdams Programma Aanpak Gezond Gewicht, dat door de Bernard van Leer Foundation wordt ondersteund. Uit de drie dagen van gesprekken kwamen maar liefst zeventig nieuwe ideeën voort om verder verkend te worden, een ontluikende eensgezindheid over het soort begeleiding dat nodig is om samenwerkende partijen te helpen bij het ontwerpen en toepassen van de gebundelde coachingsprogramma’s voor ouders én een verzoek van de deelnemers van de verschillende landen om met meer regelmaat onderling van elkaar te kunnen leren.