Ouderschap op maat verbeteren door middel van bestaande gezondheidszorgmedewerkers

Het is aangetoond dat bezoeken van gezondheidswerkers uit de gemeente positieve gevolgen heeft voor de gezondheid, voeding, het leren en de veiligheid van jonge kinderen in Peru. De Foundation heeft gemeenten in arme plattelandsgebieden geholpen toegang te krijgen tot landelijke overheidsfondsen en uitvoering te geven aan programma’s voor huisbezoeken.

Opgroeien in de Amazone

De Peruaanse regering wil investeren in kinderen, maar door de decentrale politieke structuur in het gebied bepalen gemeenten welke voorzieningen worden aangeboden. Veel ambtenaren missen de technische vaardigheden om de beschikbare fondsen aan te vragen en de programma’s ten uitvoer te brengen.

De landelijke, inheemse gemeenschappen in het Amazoneregenwoud zijn een moeilijke omgeving om op te groeien. Twee derde van de bevolking van de regio Loreto leeft onder het Peruaanse bestaansminimum en voorziet in zijn levensonderhoud door landbouw te bedrijven, te jagen of te vissen. Meer dan een op de vier kinderen is chronisch ondervoed – dat is ver boven het landelijk gemiddelde.

Werken aan motivatie en vaardigheden binnen gemeenten

The Foundation’s partner Asociation Red INNOVA spent four years gaining experience of providing technical support to five municipalities in the Amazonian jungle regions of Loreto and Junín. Based on the successes demonstrated, more municipalities are now interested in participating and the home visiting model is being scaled up to reach 30,000 children across Loreto and into Ucayali.

Asociation Red INNOVA, partner van de Foundation, heeft vier jaar ervaring opgedaan in het bieden van technische ondersteuning aan vijf gemeenten in de regio’s Loreto en Junín in het Amazoneregenwoud. Door de bewezen successen zijn inmiddels meer gemeenten geïnteresseerd in deelname en wordt het huisbezoekenmodel zodanig uitgebreid dat 30.000 kinderen in Loreto en Ucayali kunnen worden bereikt.

In het kader van het model gaan gezondheidswerkers in de gemeenschappen een- of tweemaal per week langs bij zwangere vrouwen of moeders met kinderen tot drie jaar, meestal in het gezelschap van een vrijwillige moeder uit de lokale gemeenschap. De huisbezoekers bieden ondersteuning en advies op het gebied van de opvoeding door speelgoed en boeken mee te brengen en de moeders te laten zien hoe ze de ontwikkeling van hun kinderen kunnen steunen door met hen te communiceren.

Een van de moeders die gebruik heeft gemaakt van de huisbezoekdiensten, Linda Ramírez, legt uit welke invloed het had op haar manier van opvoeden, toen ze erachter kwam hoe belangrijk het is om met onze kinderen te praten en ze te vertellen dat we van ze houden:

… Ik wist dat mijn ouders van me hielden, maar ze waren zich er niet van bewust hoe belangrijk het is om dat ook te zeggen. Daarom zeg ik nu lieve woordjes tegen mijn kind, ik knuffel hem, ik zing liedjes voor hem en ik kus hem.

Landelijke groeiambities

De Bernard van Leer Foundation heeft 1,1 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding van de huisbezoeken in Loreto en Ucayali, waarbij gemeentelijke, regionale en nationale overheden verspreid over een periode van drie jaar nog eens 5,8 miljoen euro zullen bijdragen. Het uiteindelijke doel is de Peruaanse overheid helpen 700.000 kinderen, verspreid over het hele land, te bereiken.

Om in andere regio’s te werken, zullen andere actoren gestimuleerd moeten worden de technische ondersteuning van Red INNOVA op zich te nemen – of dat nu andere NGO’s, het ministerie van Sociale integratie of particuliere bedrijven met financiële steun van gemeentelijke overheden zijn. Tot dusver is gebleken dat gemeenten bereid zijn, na een eerste aanloopsubsidie, hun eigen middelen te blijven investeren om de voorziening draaiende te houden.