Eerste slimme en kindvriendelijke stad van India

Toen de Indiase “Smart Cities”-afvaardiging haar ranglijst bekendmaakte van hulpaanvragers in 2016, stond Bhubaneswar, de hoofdstad van de Indiase staat Odisha, op nummer 1. Bhubaneswar werd later aangewezen als finalist voor de World Smart City Awards. De Foundation heeft in samenwerking met het stadsbestuur en het National Institute of Urban Affairs van India stedenbouwkundigen getraind na te denken over de behoeften van jonge kinderen wanneer de stad zich vernieuwt en verder uitbreidt.

Opgroeien in een verstedelijkt India

Volgens de volkstelling in 2011 woonden er 75.237 kinderen van zes jaar en jonger in Bhubaneswar. De stad groeit echter, net zoals veel steden in India, snel. Dit leidt tot een chaotische groei, die zich veelal concentreert in de informele sloppenwijken met een ontoereikende infrastructuur.

Jonge kinderen in Bhubaneswar hebben onder andere te maken met problemen als open defecatie, ontoegankelijke parken, een gebrek aan voetpaden, straatverlichting en veilige oversteekplaatsen. Ook zijn kinderen in sommige buurten aangewezen op kindonvriendelijk openbaar vervoer naar de dichtstbijzijnde school.

Betere steden voor kinderen ontwerpen

De Foundation investeert, verspreid over drie jaar, 790.000 euro en de Bhubaneswar Development Authority – verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de stad – heeft nog eens 5,1 miljoen euro toegezegd.

In november 2016 ging het Child-Friendly Smart City Centre officieel van start. Dit centrum heeft als doel de Bhubaneswar Development Authority te helpen met de ontwikkeling van een doeltreffend plannings- en beheerkader, waarin rekening gehouden wordt met het perspectief van kinderen. Het centrum zal aansluiting zoeken bij de nationale Child-Friendly Smart City Hub in New Delhi, ook opgericht door het National Institute of Urban Affairs, met steun van de Foundation.

Scholing van 100 stedenbouwkundigen

Het centrum zal technische ondersteuning en ondersteuning op het gebied van de uitbreiding van vaardigheden bieden, met scholing voor 100 stedenbouwkundigen. Het zal richtlijnen, voorschriften en best practices ontwikkelen ter ondersteuning van de planning en goedkeuring van nieuwe projecten door overheidsinstanties en particuliere ontwikkelaars.

Hiermee zullen we sloppenwijken transformeren in geplande wijken met de nodige openbare voorzieningen om ze leefbaar en gezond te maken voor kinderen: betere huisvesting; veilige speelplekken, parken en openbare ruimten; lokale onderwijs- en zorgvoorzieningen; gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer; en kindvriendelijke voorzieningen voor het regelen van het verkeer en voor de veiligheid, met duidelijke voorrangsregels en betere oversteekplaatsen, met name voor scholen.

Het centrum biedt stedenbouwkundigen die zich bezighouden met ontwikkelplannen voor buurten en stadszones op dit moment technische ondersteuning en hulp bij het vrijmaken van voldoende capaciteit. Het zal richtlijnen, voorschriften en goede voorbeelden ontwikkelen ter ondersteuning van de planning en goedkeuring van nieuwe projecten door overheidsinstanties en particuliere ontwikkelaars.

Op die manier zal het centrum bijdragen aan de transformatie van sloppenwijken naar gestructureerde wijken met de openbare voorzieningen die nodig zijn voor leefbaarheid voor kinderen: betere huisvesting, veilige speelplekken, parken en openbare ruimten, lokale onderwijs- en zorgvoorzieningen, gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer, en kindvriendelijke voorzieningen voor het regelen van het verkeer en voor de veiligheid (duidelijke voorrangsregels en betere oversteekplaatsen, met name voor scholen).