Nurturing Neighbourhoods Challenge helpt steden in India om gezinnen te ondersteunen

De Nurturing Neighbourhoods Challenge is een driejarig initiatief om samen met een selectie van Indiase steden ideeën te testen en op te schalen die het leven van baby’s, peuters en verzorgers in de stad verbeteren, onder meer op het gebied van openbare ruimte, mobiliteit, buurtplanning, toegang tot diensten en voorzieningen voor jonge kinderen en gegevensbeheer.

© Nurturing Neighbourhoods Challenge.

In samenwerking met Smart Cities Mission, het Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Zaken en onze technische partner World Resources Institute India lanceerden we de Nurturing Neighbourhoods Challenge in februari 2020. Steden werden uitgenodigd om voorstellen in te dienen op basis van de ervaringen van de voorlopers van het Urban95-programma in India: Pune, Udaipur en Bhubaneswar. De inzichten van Urban95 werden ook gedistilleerd in een reeks publicaties om aanvragers te inspireren, zie ook Infant, Toddler, Caregiver-Friendly Neighbourhood Framework and Guidelines.

Tien steden schalen hun ideeën op

Meer dan 60 steden dienden een aanvraag in. In februari 2021 selecteerde een onafhankelijke jury van nationale deskundigen een eerste cohort van 25 steden, die het daaropvolgende jaar steun ontvingen om activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten betroffen onder meer het opnieuw in gebruik nemen van openbare ruimten om te spelen, het opknappen van voorzieningen die diensten verlenen aan gezinnen, het creëren van veiliger wandelervaringen voor gezinnen met jonge kinderen en het verbeteren van de mogelijkheden voor jonge kinderen om in contact te komen met de natuur.

In januari 2022 kondigde het ministerie tien winnende steden aan: Bengalaru, Hubballi-Dharwad, Indore, Jabalpur, Kakinada, Kochi, Kohima, Rourkela, Vadodara en Warangal. Zij worden momenteel ondersteund bij de opschaling van hun ideeën.

Een platform voor leren en uitwisselen

Het ziet er momenteel tevens naar uit dat de Nurturing Neighbourhoods Challenge voor de ontwikkeling van een platform zorgt waarbij peer-to-peer leren en het uitwisselen van succesvolle werkwijzen tussen steden centraal staan. Zo namen vertegenwoordigers van drie steden – Indore, Jabalpur en Rourkela – in mei 2022 reeds deel aan een Urban95-studiereis naar Kopenhagen.

© Superpool

Tijdens een Urban95-uitwisseling in juli 2022 bespraken vertegenwoordigers van verschillende steden hun huidige stand van zaken betreffende de uitvoering van de Challenge: negen steden waren bijvoorbeeld begonnen met het aantrekken van partners, acht hadden prioritaire projecten geselecteerd, zeven hadden een speciale institutionele structuur opgezet en drie hadden een adviescomité opgericht met vertegenwoordigers van de overheid en ngo’s. Ze bespraken de uitdagingen en kansen die zij tot dusver waren tegengekomen en wisselden innovatieve ideeën en oplossingen uit.

Shri Manoj Joshi, secretaris van het Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Zaken, zegt: “De veranderingen die door het cohort van de Nurturing Neighbourhoods Challenge worden geleid, veranderen de manier waarop we Indiase steden plannen, ontwerpen en beheren, zodat het gezondere, meer inclusieve plaatsen worden voor jonge kinderen, wat tevens het leven voor iedereen verbetert.”