Peer Cities netwerk verspreidt innovaties in Israel

Onze partners van de Urban Clinic van Hebrew University hebben het Peer Cities netwerk opgezet, een plek waar steden met vergelijkbare uitdagingen ervaringen kunnen uitwisselen. De bedoeling is om oplossingen in de geest van Urban95 op schaal toe te passen door heel Israël. Negen steden sloten zich aan, variërend in grootte en culturele achtergrond. Dat zijn Beersheba, Elad, Holon, Jerusalem, Kfar Saba, Raha, Sderot, Tel Aviv-Yafo en Umm al-Fahm.

Kennis die overal van waarde is

Israëlische steden zijn ontzettend divers met grote verschillen tussen inkomen en bevolkingsgroepen en dat geeft weer uiteenlopende uitdagingen. Terwijl joodse steden doorgaans geordend zijn, zijn Arabische steden vaak organisch gegroeid en missen openbare ruimtes om te spelen. Appartementen die weliswaar geschikt zijn voor gezinnen met twee of drie kinderen voldoen niet voor ultra-orthodoxe gezinnen, die regelmatig wel tien kinderen hebben.

Als het Urban95 programma van de Foundation daarom maar met één Israëlische stad zou samenwerken, zou dat van beperkte waarde zijn voor andere steden in de regio. Het Peer Cities netwerk bleek een efficiënte manier te zijn om meer steden te bereiken, met kennisopbouw en wederzijds leren als resultaat.

Vanuit het niets opbouwen

Voor het netwerk schoof elke stad twee hoge ambtenaren naar voren, één van stadsontwikkeling en één van het departement voor kinderzaken. In veel gevallen hadden deze functionarissen elkaar nog maar zelden gesproken in hun dagelijks leven.

Gedurende 2017 kwam deze groep, aangevuld door experts op nationaal niveau, zes keer bij elkaar voor lezingen, groepsdiscussies en werkbezoeken. Al deze bijeenkomsten werden vanuit het niets vormgegeven, omdat men nauwelijks wist welke thema’s het meest relevant zouden zijn. Uit de feedback van deelnemers blijkt dat ze de ervaring erg nuttig vonden, niet in de laatste plaats omdat er een landelijke gemeenschappelijke taal werd ontwikkeld tussen planologen en specialisten in de vroege kindertijd.