Een strategisch samenwerkingsverband voor gezinnen in Tel Aviv

Voor de stad Tel Aviv zijn jonge kinderen een allesoverstijgende strategische prioriteit geworden naar aanleiding van een strategische samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentelijke overheid, de Bernard van Leer Foundation, Bloomberg Philanthropies en de Tel Aviv Foundation.

Een trendsetter onder steden

Het idee achter het Urban95 programma van de Foundation is dat een focus op jonge kinderen en gezinnen een nieuw strategisch perspectief kan bieden ten aanzien van allerlei zaken met een breder belang voor een stad, zoals het opbouwen van een gemeenschap, kwaliteit van leven, verkeer, mobiliteit en de openbare ruimte. Het is echter een uitdaging om de brede gemeentelijke agenda’s op één lijn te brengen. Het vereist commitment op hoog niveau en goede wil van stadsbestuurders.

Het is dan ook belangrijk om de succesverhalen uit koplopersteden grootschalig te presenteren, om zo de aandacht van bestuurders van andere steden te trekken. Tel Aviv is trots op zijn reputatie als toonaangevende stad, zowel binnen Israël als ook wereldwijd.

Een proeftuin voor praktische oplossingen

De samenwerking met de stad Tel Aviv is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek van het Tel Aviv Bloomberg Innovation Team naar de stijgende kosten van het leven in de stad, waarbij kinderopvang werd genoemd als punt dat erg speelde onder de burgers. De Foundation financierde vervolgonderzoek en bijeenkomsten waar ambtenaren van de gemeente, mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang en ouders met elkaar in gesprek konden gaan over mogelijke oplossingen. Deze bijeenkomsten trokken de aandacht van de burgemeester van de stad en van CEO’s van verschillende lokale bedrijven.

De strategische samenwerking die daaruit voortkwam met de stad Tel Aviv, Bloomberg Philanthropies, de Tel Aviv Foundation en de Bernard van Leer Foundation, zal mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de besteding van de begroting die wordt gemaakt voor investeringen in de openbare ruimte, zoals speeltuinen en parken. Er zullen proeven worden gedaan met innovaties op het gebied van kinderopvangbeheer, het ontwerpen van speelruimte, fiets- en wandelpaden voor gezinnen en digitale platforms waar ouders terecht kunnen voor diensten en advies. Op lange termijn zal de stad de proefprojecten die het meest rendabel blijken zelf gaant opschalen.

De Foundation investeert 1 miljoen euro in drie jaar tijd, het Tel Aviv Bloomberg Innovation Team levert personeel en analytische vaardigheden en de gemeente Tel Aviv heeft toegezegd ook te zullen investeren.

Ron Huldai, burgemeester van Tel Aviv, over de samenwerking:

“Tel Aviv staat altijd open voor het in de praktijk brengen van nieuwe ideeën die de kwaliteit van leven van zijn inwoners zouden kunnen verbeteren, en we vinden het fantastisch om één van de eerste steden ter wereld te zijn die serieus nadenkt over hoe de stad in algemene zin een betere plek wordt om te leven door onze jongste burgers als uitgangspunt te nemen.”