Voorrangszone voor kinderen debuteert in Bogotá

In 2017 lanceerden we een nieuw Urban95 partnerschap met de stad Bogotá en met Bloomberg Associates. Uit deze samenwerking ontstond het idee van een ‘voorrangszone voor kinderen’ – een idee dat nu als pilot wordt getest in een wijk van Bogotá. Het plan is om een pakket aan interventies over een uitgestippeld gebied te introduceren: eerst tijdelijke activiteiten om gemeenschappen te betrekken en later meer permanente investeringen in infrastructuur en personeel.

Een betere inrichting van steden voor jonge kinderen tot leven brengen

Het Urban95 programma van BvLF streeft ernaar om de aandacht van burgemeesters, planologen, ontwerpers en bestuurders te richten op de ontwikkeling van jonge kinderen, door hen te vragen: “Als je de wereld zou ervaren op 95cm hoogte – de lengte van een driejarig kind – wat zou je dan veranderen?” Omdat dit voor veel steden een nieuwe vraag is, kan het zinnig zijn om te beginnen met een praktische demonstratie in een klein gebied om vervolgens aan te zetten tot meer stadsbrede veranderingen.

Het vestigen van een voorrangszone voor kinderen begint met het vinden van een plaats of instituut om het project te verankeren – bijvoorbeeld een kinderopvang, speeltuin of zorginstelling – en vervolgens de omtrek van het gebied te bepalen. De eerste evenementen zijn erop gericht om het bewustzijn te vergroten en families uit de buurt bij elkaar te brengen. Problemen voor kinderen worden onderzocht en oplossingen voorgesteld, bijvoorbeeld veiligere oversteekplaatsen dichtbij scholen of parken, het herstellen van vervallen ruimten tot een stadstuin waar families gezond eten kunnen telen, of het toewijzen van openbare grond aan een zorgpost om de toegankelijkheid voor families te vergroten.

Van Bogotá tot Recife en verder

Het kiezen van een geschikte locatie voor de eerste voorrangszone voor kinderen in Bogotá gebeurde middels een datagestuurd proces, onder regie van onze partner Casa de la Infancia, waarbij verschillende departementen van het stadsbestuur en andere belanghebbenden betrokken waren. Nadat uitdagende zones voor kinderen in kaart waren gebracht en mogelijkheden voor verandering waren gepresenteerd, werd het gebied gekozen: in de buurten Acacia en San Luis Colmena van San Francisco, een district van Ciudad Bolívar waar een nieuwe cabinelift – de Transmicable – momenteel wordt aangelegd. In oktober 2017 werd voor dit demonstratieproject, genaamd Crezco con mi barrio (‘Ik groei op met mijn buurt’), het eerste evenement georganiseerd.

Terwijl in Bogatá het proces om de buurt te betrekken in volle gang was, was de Foundation ook in Brazilië bezig om over een samenwerkingsverband te onderhandelen met de stad Recife. Deze samenwerking, getekend aan het einde van 2017, geeft ons de kans om te kijken hoe dit idee van een voorrangszone voor kinderen in verschillende omgevingen kan werken en schept de mogelijkheid om kennis uit te wisselen tussen de twee steden. We hopen dat daarna meer steden het concept zullen omarmen en uitproberen.