Brazilië

We zijn sinds de jaren ‘80 actief in Brazilië. We testen er nieuwe modellen voor kinderopvang, voorschoolse activiteiten en opvoedondersteuning, en bouwen aan relaties met overheidsinstanties, managers en invloedrijke filantropen om meer aandacht te vragen voor de vroege kinderjaren. De afgelopen jaren zien onze partners dat het beleid en de begrotingsbesluiten tot op nationaal niveau positief beïnvloed worden.

Omdat ruim vijf op de zes Brazilianen nu in de steden wonen, is ons Urban95-programma een natuurlijke evolutie van onze jarenlange samenwerking met stadsbestuurders om de effecten van de omvangrijke problemen met de openbare veiligheid in de steden voor jonge kinderen tot een minimum te beperken. We zetten deze ervaringen ook in door te onderzoeken hoe de ondersteuning voor ouders het beste gebundeld kan worden met programma’s voor werkzoekenden in de steden.

Op het platteland van Brazilië heeft onze jarenlange ervaring in de ondersteuning van ouders met op gezondheid gerichte programma’s ons de mogelijkheid gegeven om samen te werken met andere partijen die over de capaciteit beschikken om deze aanpak op te schalen. We blijven daarnaast ook het National Network for Early Childhood ondersteunen. Dit is een belangenbehartigingsorganisatie die we in 2006 hebben opgericht om de vroege kinderjaren hoog op de politieke agenda te houden.

Samenwerkingsverbanden

Een paar voorbeelden van samenwerkingsverbanden in Brazilië:

Instituto Alana heeft een film en een tv-serie gemaakt over het belang van de eerste 1000 dagen van een kind. Het technische en wetenschappelijke bewijs hiervoor is op een overtuigende, indrukwekkende manier gepresenteerd.

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal voert een pilot uit voor het verzamelen van bewijzen voor de effectiviteit van drie nieuwe modellen ter ondersteuning van ouders. De modellen, voortgekomen uit een wedstrijd om ideeën te genereren, zijn gericht op huisbezoeken, SMS en te vroeg geboren baby’s.

Voorafgaand aan het Wereld Economisch Forum in Colombia organiseerde United Way een top voor Latijns-Amerikaanse topmanagers, om hen aan te sporen bewezen programma’s en beleid voor jongere kinderen te ondersteunen en te promoten.