Ivoorkust

De Foundation begon haar werkzaamheden in Ivoorkust in 2015. Ons doel in het land is om verschillende variaties van het Parents+ programma te testen en op te schalen. Daarnaast willen we de politieke betrokkenheid en de investeringen in de ontwikkeling van jonge kinderen vergroten onder de regering, internationale ontwikkelingsfondsen en de cacao-industrie.

Tot dusverre is onze voornaamste strategische samenwerking met Transforming Education in Cocoa Communities (TRECC), samen met Jacobs Foundation, UBS Optimus Foundation en de nationale overheid. TRECC wil actie op vijf thema’s:

  1. Proefproject op schaal: co-financiering door cacaobedrijven om samen met ngo’s projecten voor oudercoaching te ondersteunen.
  2. Onderzoek: Onderzoeken om betrouwbare gegevens over de staat van jonge kinderen in Ivoorkust te verzamelen.
  3. Beleidsondersteuning: werken aan nationaal, sectoroverstijgend beleid en een actieplan voor de ontwikkeling in de vroege kindertijd.
  4. Kennisopbouw: ontwikkelen van vaardigheden om programma’s voor jonge kinderen op grote schaal te ontwerpen en beheren.
  5. Betrokkenheid: binnenhalen van extra fondsen voor de ontwikkeling in de vroege kindertijd.

In december 2017 werd als onderdeel van TRECC een overeenkomst gesloten met Power of Nutrition waarmee het Multisectoral Nutrition and Child Development Project (multisectorale voedings- en ontwikkelingsproject voor jonge kinderen ) werd gelanceerd. Het eerste grootschalige overheidsprogramma in het land dat voeding met ouderondersteuning combineert.

In het kader van ons Parents+ programma werken we ook samen met de Aga Khan Foundation om uit te zoeken hoe Filtisac, een verpakkingsbedrijf uit Abidjan, zijn medewerkers kan helpen in hun rol als ouders. De keuze om in Ivoorkust te werken – onze eerste klus in een franstalig land – werd gemaakt als gevolg van ons strategische planningsproces waarmee we streven om te werken in een representatieve reeks landen met uiteenlopende culturen, landschappen en inkomensniveaus.