India

Sinds 1992 zijn we actief in India, waar we ons steeds meer richten op belangenbehartiging. De campagne Humara Bachpan (“childhood matters”) heeft lokale overheden in het land opgeroepen om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. Daarnaast heeft de deelstaatregering van Odisha het opschalen van door onze partners ontwikkelde modellen voor vroege educatie in de moedertaal in stamgebieden gesteund.

Het Urban95-programma van de Bernard van Leer Foundation is voortgekomen uit onze recente activiteiten in India. Vanwege de doelstelling voor het bouwen van 100 “smart cities” en de verwachte hoge verstedelijkingsgraad is het land is een wereldwijde focus geworden voor stedelijk beleid. Op dit moment woont minder dan een derde deel van de 1,25 miljard inwoners in steden.

Wij ondersteunen de doelstelling van Bhubaneswar om de eerste kind- en gezinsvriendelijke stad in India te worden en daarbij ervaringen op te doen die in andere regio’s kunnen worden toegepast. Onze lopende samenwerking met het National Institute of Urban Affairs, een denktank die een richtsnoer vormt voor overheidsbeleid, faciliteert de verspreiding van kennis over de planning van steden vanuit het perspectief van een jong kind.

Samenwerkingsverbanden

Een paar voorbeelden van samenwerkingsverbanden in India:

De Humara Bachpan-campagne biedt kinderen zelf de mogelijkheid om op te komen voor gezondere en veiligere leefomstandigheden voor jonge kinderen die opgroeien in stedelijke armoede in India.

Na ondersteuning van NGO’s voor het testen van modellen voor vroege educatie in de moedertaal in Odisha, werken we samen met het Ministerie van Ontwikkeling voor vrouwen en kinderen om het programma op te schalen.

De Bhubaneswar Development Authority heeft samen met het National Institute of Urban Affairs een kindvriendelijk Smart City Centre gerealiseerd: de start van de transformatie van de sloppenwijken van de stad tot kindvriendelijke wijken.