Israël

We zijn sinds begin 1970 actief in Israël, met name in de achtergestelde Arabische, Haredi en Ethiopische gemeenschappen in het land. Hoewel conflictsituaties en onzekerheid een uitdaging vormen voor het opbouwen van omvangrijke belangenbehartigingsorganisaties, ondersteunen we ouders om de vroege kinderjaren hoog op de landelijke agenda te zetten.

Ons Parents+ programma roept ouders op hun opvoedvaardigheden te verbeteren via vroege educatie, de werkplek – in navolging op onze samenwerking met het Al Sanabel Catering en hun model voor een sociale onderneming – en een strategische samenwerking met het Ministerie van Onderwijs.

Er komt steeds meer erkenning voor de uitdagingen waarmee kinderen in het snel verstedelijkende Israël geconfronteerd. Daarnaast beschikt het land over een dynamische technologiesector. Dit biedt het Urban95 programma een uitgelezen kans om innovatieve activiteiten te ondersteunen in samenwerking met partners, waaronder stadsbesturen en de Urban Clinic van Hebrew University, dat onderzoek uitvoert en trainingen organiseert over sociale stadsplanning.

Samenwerkingsverbanden

Een paar voorbeelden van samenwerkingsverbanden in Israël:

Onze partner ANU heeft belanghebbenden bijeengebracht voor de vorming van een nieuwe Coalition for Early Childhood Education om de overheidssteun voor investeringen in kinderen van 0-3 jaar te verhogen. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de toegang tot betaalbare kinderopvang van hoge kwaliteit en opvoedingsondersteuning.

We werken in elf, voornamelijk Arabische, gemeenten aan de verbetering van de kwaliteit van het voorschoolse onderwijs voor Arabische kinderen. Dit doen wij in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en het Joint Distribution Committee.

De Urban Clinic aan de Hebrew University werkt aan een kennisnetwerk om de leefsituatie voor jonge kinderen in dichtbevolkte, diverse steden te verbeteren.