Nederland

De Bernard van Leer Foundation is gevestigd in Nederland en houdt zich hier al lange tijd bezig met methoden voor leren op jonge leeftijd, toegang tot kinderopvang en het voorkomen van kindermisbruik. Sinds we in 2015 onze nieuwe strategie hebben aangenomen, is onze aandacht verschoven van reactieve naar meer preventieve zorg en interventies voor jonge kinderen (zwangerschap tot de leeftijd van drie jaar). Wij denken dat de impact van interventies en programma’s op de gezondheid en het geluk van kinderen in deze cruciale periode het grootst is. Om onze doelen te verwezenlijken, werken we samen met maatschappelijke organisaties, lokale en nationale overheidsinstanties en de particuliere sector.

Ons programma Parents+ steunt verschillende initiatieven die hebben bewezen doeltreffend te zijn voor het bereiken en coachen van ouders en die in aanmerking komen voor opschaling. Zo steunen we in Rotterdam de opschaling van het project Moeders van Rotterdam, een initiatief van de gemeente Rotterdam, Bureau Frontlijn en de Verre Bergen Foundation. In dit project werken professionals uit het medische en sociale werkveld met elkaar samen om 400 multi-probleemmoeders financieel en sociaal zelfstandiger te maken en de gezonde ontwikkeling van hun pasgeboren baby’s te bevorderen. In Amsterdam werken we nauw met de gemeente samen om de strategie “de eerste 1000 dagen” van het Amsterdam ‘Zo blijven wij gezond’ initiatief op te schalen en verder te ontwikkelen. We onderzoeken bovendien of we de methode ook buiten Amsterdam kunnen opschalen. In 2017 willen we een nieuw initiatief starten voor het verbeteren van de kwaliteit van opvoedingsondersteuning voor vluchtelingen met jonge kinderen.

Ons programma Urban95 biedt steun aan jonge gezinnen vanuit stedenbouwkundig perspectief, waarbij niet alleen gelet wordt op veiligheid maar, bijvoorbeeld, ook op hoe het ontwerp van een stad kan bijdragen aan de ontwikkeling van informele sociale netwerken. We hebben samen met de Technische Universiteit Eindhoven een cursus voor afgestudeerden ontwikkeld over stedenbouw en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Binnen ons programma Building Blocks dragen we tenslotte uit waarom het voor Nederland zo belangrijk is om te investeren in de eerste 1.000 dagen van een kind. Het uiteindelijke doel is: meer nationale investeringen en meer leiderschap van gemeenten in het licht van hun toegenomen takenpakket, waaronder ook preventie valt. Een van de voorbeelden is onze samenwerking met WomenINC, de Rutgers Stichting en de leerstoel Vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam over het uitbreiden van betaald verlof voor vaders en hun betrokkenheid bij het leven van hun kinderen.