Peru

Wij zijn sinds begin jaren ‘80 actief in Peru. Momenteel ligt de nadruk meer op belangenbehartiging. Door de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met opinieleiders, academici, media, politici, internationale organisaties en de private sector, hebben onze partners – waaronder Grupo Impulsor, een hoogwaardige belangenbehartigingsorganisatie opgericht in 2008 – geholpen om de ontwikkeling van het jonge kind op de publieke agenda te zetten en bijgedragen aan de vormgeving van nationaal en regionaal beleid en begrotingsbesluiten.

Al tientallen jaren ondersteunen we Peruaanse NGO’s voor modellen van kinderopvang, voorschoolse activiteiten en opvoeding om onze Parents+ activiteiten in het land van informatie te voorzien. We zetten nu in op de uitbreiding van huisbezoekproject ter ondersteuning van gezondheidswerkers in de staten Loreto, Ucayali, Huancavelica en Apurimac. Zo willen wij in 2020 100.000 gezinnen bereiken en een inspiratiebron vormen voor gelijksoortige programma’s in andere Peruaanse staten.

Ook willen we graag opvoedondersteuning bundelen met werkgevers (waaronder de Peruaanse politie), microkredietorganisaties (in samenwerking met de Inter-American Development Bank) en kerken.

Samenwerkingsverbanden

Een paar voorbeelden van samenwerkingsverbanden in Peru:

Dankzij de inzet van Asociación Salgalu bij het organiseren de Steering Group, een belangenbehartigingsorganisatie van invloedrijke hooggeplaatste burgers, hebben jonge kinderen de afgelopen jaren een prominentere plek ingenomen op de politieke agenda in Peru.

Onderzoek uitgevoerd door Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) bracht de omvang van het probleem van geweld tegen kinderen aan het licht. Nu zijn er verbeteringen voor dataverzameling in ontwikkeling om de effectiviteit van de interventies te volgen.

Door op een hoger bestuursniveau te werken, heeft Asociación Red Innova aangetoond hoe plattelandsgemeenten in Loreto met financiële en technische ondersteuning huisbezoeken kunnen realiseren. Momenteel wordt de landelijke opschaling van dit model onderzocht.

De “Infancia sin Castigo, Infancia sin Violencia”-campagne van INFANT was onderdeel van een onlangs aangenomen wet die lijfstraffen verbiedt. Deze kleinschalige, door kinderen geleide organisatie gaat door met het organiseren van campagnes rond thema’s als geweld en leefomstandigheden.