Turkije

We zijn sinds 1989 actief in Turkije. Hier richten we ons met name op kleinschalige projecten om de manier waarop we omgaan met ouders, van wie de meeste afkomstig uit arme milieus, te onderzoeken. Zo willen we het geweld tegen kinderen reduceren. Met de ervaringen uit deze programma’s kunnen we ondersteuning voor ouders en bestaande services bundelen in onze Parents+ activiteiten.

De huidige decentralisatie van sociale voorzieningen in Turkije biedt kansen om samen met gemeenten te werken aan de verbetering van de ondersteuning van ouders via kinderopvangorganisaties, uitkeringsinstanties en volwassenenonderwijs.

Photo credit: Courtesy Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller

In bredere zin zetten we ons in Turkije extra in om mensen bewust te maken van de economische en wetenschappelijke noodzaak om meer te investeren in jonge kinderen. We blijven strategische samenwerkingsverbanden verkennen om de vroege kinderjaren op de beleidsagenda te zetten.

Samenwerkingsverbanden

Een paar voorbeelden van samenwerkingsverbanden in Turkije:

Het centrum voor migratieonderzoek aan de Istanbul Bilgi Universiteit onderzoekt momenteel de behoeften van kinderen van migrerende seizoensarbeiders in de landbouw in de regio Cukurova. De universiteit is een samenwerking aangegaan met de Cukurova Development Agency van het Ministerie van Ontwikkeling om met behulp van alle lokale resources te kunnen voorzien in hun behoeften en die van hun ouders.

De Culture City Foundation en de gemeente Beyoğlu zijn een pilot gestart voor een geïntegreerd model van sociale voorzieningen, waaronder ondersteuning voor zwangere vrouwen en de psychosociale ontwikkeling van kinderen. De interventies verbeteren de bestaande services van de gemeente, waarbij het accent ligt op jonge kinderen en gezinnen.

ÇAÇA (Çocuklar Ayni Çatinin Altinda Dernegi) vergroot de capaciteit van vier gemeenten in Diyarbakir om kinderen en hun ouders betere voorzieningen te kunnen bieden. Het interventiemodel bundelt ondersteunende diensten voor ouders met de bestaande infrastructuur, waaronder kinderdagverblijven en wasserettes.