Geografische focus

De Foundation is actief in een aantal focuslanden die tezamen een afspiegeling zijn van de economische, geografische en culturele diversiteit wereldwijd. Voor deze diversiteit is met opzet gekozen. We zijn ervan overtuigd dat we door op verschillende terreinen actief te zijn, ideeën en methodes kunnen toetsen op hun wereldwijde relevantie en in staat zijn de kennis die we in de diverse regio’s opdoen te delen.

In dezelfde geest hebben we ook een internationaal programma waarin we buiten de genoemde focuslanden om samenwerken met zorgvuldig geselecteerde partners. Dat programma is bedoeld om in lijn met onze strategische prioriteiten gebruik te maken van kenniscentra en nieuwe kansen aan te grijpen om de kennis die we opdoen in te zetten ten behoeve van kinderen in gebieden waar we niet langdurig actief betrokken zullen zijn.