Blog: Nieuw tijdperk voor jonge kinderen en gezinnen wereldwijd

Gepubliceerd 25 juli 2016

‘In september vieren de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) hun eerste jubileum. Op het gebied van de prille kindontwikkeling is het een actief jaar geweest: er zijn nieuwe voorvechters voor jonge kinderen opgestaan, het inzicht in het belang van de vroege kinderjaren is toegenomen en wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar het vinden van nieuwe oplossingen en het opschalen van voorzieningen. Tegelijkertijd is het geweld wereldwijd toegenomen, worden gezinnen verscheurd door oorlog, blijven armoede en ondervoeding hun tol eisen onder jonge kinderen en zetten migratie en natuurrampen gezinnen enorm onder druk. Hoewel de inzichten toenemen, hebben we nog een lange weg te gaan.’

Lees de nieuwste post van Joan Lombardi op de Bernard van Leer Foundation-blog over de ontwikkeling van jonge kinderen en de lancering van ons magazine Early Childhood Matters 2016 (beiden alleen beschikbaar in het Engels).

Photo: © iStock.com / Silvia Boratti