Monitor Aanpak Kindermishandeling uitgebreid met aanpak huiselijk geweld

Gepubliceerd 26 juli 2016

Omdat de Monitor Aanpak Kindermishandeling vanaf heden ook aandacht besteedt aan de aanpak van huiselijk geweld, heet deze voortaan Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Ruim 200 gemeenten in Nederland maken al gebruik van de Monitor om gegevens in kaart te brengen en beleidsontwikkelingen ten aanzien van kindermishandeling te volgen. Dit biedt de deelnemende gemeenten de mogelijkheid hun kennis (al dan niet anoniem) te delen, benchmarks te maken, te leren van de situaties in andere gemeenten en hun eigen aanpak indien nodig aan te passen.

Kindermishandeling en huiselijk geweld vertonen vaak veel overlap. Daarom zal het uitbreiden van de Monitor met de aanpak van huiselijk geweld de effectiviteit van het gemeentelijke beleid ten aanzien van beide kwesties verder te verbeteren.

De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt ondersteund door de Bernard van Leer Foundation en is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. Het onlangs toegevoegde onderdeel Huiselijk Geweld is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Movisie.

Lees hier het volledige persbericht.